เปิดโรงละครแห่งชาติ ชมเสภา “ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ”

เปิดโรงละครแห่งชาติ ชมเสภา “ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ”

กรมศิลปากรจัดแสงละครเสภาเรื่อง “ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ” ต้อนรับการเปิดโรงละครแห่งชาติหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2564 วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

ทั้งนี้ การแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยสำนักการสังคีตได้ออกแนวทางปฏิบัติของผู้เข้าชมการแสดง เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

  • กำหนดให้มีผู้เข้าชมไม่เกินร้อยละ 50

  • เว้นระยะห่างของเก้าอี้ในการนั่งชม

  • มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

  • ผู้ชมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในโรงละครแห่งชาติ

 

เปิดโรงละครแห่งชาติ ชมเสภา “ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ”

 

ขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สืบต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา มีผู้นำไปคิดผูกขึ้นเป็นเรื่องราวจนเป็นที่แพร่หลาย และกวีที่เป็นนักขับเสภาได้นำมาขับเป็นกลอนเสภา มีการแต่งต่อเติม เสริมเรื่องราวให้วิจิตรพิสดารออกไป จนกลายเป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน ถูกใจผู้ฟัง

 

ถือได้ว่าบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นร้อยกรองที่ไพเราะอย่างหาวรรณคดีเรื่องอื่นเทียบได้ยาก และเนื้อเรื่องยังแสดงถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปะ การปกครอง เศรษฐกิจ การกีฬา การศึกษา การสงคราม ภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เกิดจนตาย

เปิดโรงละครแห่งชาติ ชมเสภา “ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ”

เรื่องขุนช้างขุนแผนนี้มิได้เหมาะเฉพาะแต่ใช้ขับเสภาเพียงอย่างเดียว มีหลายตอนที่นำมาสร้างขึ้นเป็นนาฏกรรมได้เป็นอย่างดี ปรากฏว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีผู้นำบทเสภาขุนช้างขุนแผนบางตอนมาแต่งเป็นบทละคร ซึ่งมีอยู่หลายสำนวนจนแพร่หลายไปทั่วและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

 

ผู้สนใจสามารถจองบัตรชมการแสดงได้ 2 ช่องทาง คือ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ เวลา 09.00 – 15.30 น. และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2224 1342 และ 0 2221 0171 (วันและเวลาราชการ)

 

เปิดโรงละครแห่งชาติ ชมเสภา “ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ”