"ฤกษ์ปลูกต้นไม้" เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564

"ฤกษ์ปลูกต้นไม้" เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564

"ฤกษ์ปลูกต้นไม้"แถมด้วยฤกษ์ขอความช่วยเหลือ ทวงหนี้ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ตามแนวทางโหราศาสตร์และการคำนวณตำแหน่งดวงดาว

เรื่องของฤกษ์อันเหมาะในวิถีกระทำการต่างๆนี้ น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดิฉันได้ทดลองแล้วพบว่าได้ผลจริงในหลายๆเรื่อง จึงตั้งใจจะแบ่งปันให้เพื่อนๆ นำไปใช้งานกันทุก 2 เดือน

สำหรับคนทำแปลงเกษตร “ภูมิปาโลฤกษ์” จะเหมาะกับการปลูก พืชผล พริก กะเพรา ถั่วนานาชนิด ฯลฯ ให้ออกผลดกมหาศาล จนกิ่งโย้

แล้วเวลาปลูกต้นไม้ จะต้องทำใจดีๆ อธิษฐานจิตดีๆ ให้จิตเคลื่อนไปด้วยรัก เมตตา อภัยทาน ละโลภ โกรธ หลง ในเวลานั้น ถือเป็นต้นทางในการฝึกจิตด้วยก็ได้ อยู่นิ่งๆกับความรู้สึกตัวสดๆ กับอุเบกขาธรรม ของการ “ไม่เป็นไร”

คุณพ่อดิฉันเคยเล่าถึง คาถาปลูกต้นไม้ ไว้ในหนังสือ เกิดเป็นคนใต้ ของท่านว่า

"แม่เคยบอกผมว่า เวลานำข้าวหรือปลูกต้นไม้ ให้ท่องคาถาด้วย ข้าวหรือต้นไม้จะได้เติบโตงอกงาม คาถาว่าดังนี้ "พุทธัง(ธัมมัง สังฆัง) ผลาผล นกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน"

คาถาที่ว่านี้ ดูจากเนื้อความหรือสาระแล้ว ผมคิดว่า เป็นความงามในวิถีชีวิตของชาวพุทธ และเชื่อว่าบัดนี้คงไม่มีผู้ใดว่า คาถาปลูกพืช หรือผลาผลเช่นนี้ เพราะผมเองก็ยังลืม กว่าจะนึกได้ ก็ต้องทบทวนสอบหากันอยู่นาน"

เอ้า...เตรียมปลูกต้นไม้กันเลยนะ

ดังนั้นปลูกต้นไม้ในช่วงภูมิปาโลฤกษ์แล้ว ท่องคาถานี้กำกับด้วย ก็จะได้ผลดีอย่างยิ่ง

สำหรับคนทำการค้าขาย สมควรอย่างยิ่งที่จะเปิดตัวสินค้าในช่วง “มหัทธโนฤกษ์” หรือ ฤกษ์เศรษฐี เพราะจะทำให้สินค้าขายได้ ขายดี

สำหรับคนต้องการกู้หนี้ ยืมสิน ทวงเงินจากลูกหนี้ ขอบริจาค ควรจะใช้ “ทลิทโทฤกษ์” ฤกษ์ขอทาน หรือฤกษ์ชูชก จะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำ นับเงินเพลิดเพลิน

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 นี้ ดิฉันจึงขอแจ้งเรื่องฤกษ์มาให้เพื่อนๆได้ใช้งานตามวิชาชีพ ตามถนัดของแต่ละคนเลยนะคะ โดยอ้างอิงตามไดอารี่โหร พ.ศ. 2564 ของ ครูทองเจือ อ่างแก้ว ในช่วง 2 เดือนท้ายของปี ดังนี้

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 –31  ธันวาคม 2564

ฤกษ์ปลูกต้นไม้ ทำเกษตร ได้ผลงอกงาม (ภูมิปาโลฤกษ์)

1.วันอังคาร 2 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 08.42 น. ถึงวันพุธ 3 พฤศจิกายน เวลา 07.54 น.

2.วันพุธ 10 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 21.30 น. ถึงวันพฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน เวลา 20.18 น.

3.วันเสาร์ 20 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 03.54 น. ถึงวันอาทิตย์ 21 พฤศจิกายน เวลา 05.54 น.

4.วันจันทร์ 29 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 16.42 น. ถึงวันอังคาร 30 พฤศจิกายน เวลา 16.18 น.

5.วันพุธ 8 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 04.42 น. ถึงวันพฤหัสบดี 9 ธันวาคม เวลา 03.30 น.

6.วันศุกร์ 17 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 10.18 น. ถึงวันเสาร์ 18 ธันวาคม เวลา 12.42 น.

7.วันจันทร์ 27 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ 27 ธันวาคม เวลา 24.00 น.

ฤกษ์เก็บผลผลิตขาย เริ่มเปิดร้านค้า เริ่มเปิดขายของออนไลน์ ติดต่อการขายให้ขายสินค้าได้คล่องได้ดี ใช้ฤกษ์เศรษฐี มหัทธโนฤกษ์

1.วันอังคาร 9 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันอังคาร 9 พฤศจิกายน เวลา 22.42 น.

2.วันพุธ 17 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 21.54 น. ถึงวันศุกร์ 19 พฤศจิกายน เวลา 01.30 น.

3.วันเสาร์ 27 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 16.18 น. ถึงวันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน เวลา 16.42 น.

4.วันจันทร์ 6 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงวันอังคาร 7 ธันวาคม เวลา 05.54 น.

5.วันพุธ 15 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 06.18 น. ถึงวันพฤหัสบดี 16 ธันวาคม เวลา 08.18 น.

6.วันศุกร์ 24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 23.30 น. ถึงวันเสาร์ 25 ธันวาคม เวลา 24.00 น.

 

ฤกษ์ขอความช่วยเหลือ ขอเงิน ขอบริจาค ทวงหนี้ ขอสิทธิที่ตัวเองพึงมีพึงได้ ใช้ฤกษ์ชูชก ทลิทโทฤกษ์

1.วันจันทร์ 8 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ 8 พฤศจิกายน เวลา 24.00 น.

2.วันอังคาร 16 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 20.42 น. ถึงวันพุธ 17 พฤศจิกายน เวลา 21.54 น.

3.วันศุกร์ 26 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึงวันเสาร์ 27 พฤศจิกายน เวลา 16.18 น.

4.วันอาทิตย์ 5 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 09.06 น. ถึงวันจันทร์ 6 ธันวาคม เวลา 07.30 น.

5.วันพุธ 14 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 04.42 น. ถึงวันพุธ 15 ธันวาคม เวลา 06.18 น.

6.วันพฤหัสบดี 23 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 22.18 น. ถึงวันศุกร์ 24 ธันวาคม เวลา 23.30 น.

............................
ดูได้ที่เฟซบุ๊ค นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว