“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3” เริ่มจองโรงแรมได้แล้ว เช็คไทม์ไลน์ที่นี่

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3” เริ่มจองโรงแรมได้แล้ว เช็คไทม์ไลน์ที่นี่

เริ่มวันนี้!! โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดให้เข้าจองสิทธิในโครงการฯ เป็นวันแรก เช็คเงื่อนไข - ไทม์ไลน์ที่นี่

เปิดให้เข้าจองสิทธิในโครงการฯ สำหรับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" ในวันนี้ (8 ตุลาคม 2564) เป็นวันแรก ทบทวนเงื่อนไข รายละเอียดของโครงการฯ และวิธีการใช้สิทธิต่างๆ ในโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" อีกครั้ง ดังนี้

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เริ่ม 24 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565

*ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองโรงแรม/ที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 64 - 23 ม.ค. 65

ประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ และ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ไทม์ไลน์ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" 

24 ก.ย. 64 : เปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิในเฟส 1 และ 2)

8 ต.ค. 64 : เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก วันแรก!

15 ต.ค. 64 : เริ่มเดินทางเข้าที่พักที่จองไว้ (Check in)

23 ม.ค. 65 : เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย!

31 ม.ค. 65 : สิ้นสุดระยะเวลาเดินทางและ Check out วันสุดท้ายในโครงการ

1 ก.พ. 65 : ขอรับสิทธิเงินส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย เวลา 21.00 น.

 

 

บุคคลที่สามารถร่วม “เราเที่ยวด้วยกัน”


1.มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3.ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
4.ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

 

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3” เริ่มจองโรงแรมได้แล้ว เช็คไทม์ไลน์ที่นี่

ขั้นตอนใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” สำหรับประชาชน

5.1) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยในขั้นตอนการกรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์นั้น เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอพฯ เป๋าตัง 

5.2) ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

5.3) ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอพฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นหลักในการใช้จ่าย

5.4) จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินในส่วนที่ประชาชนจ่ายเอง 60% ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง (รัฐจ่ายที่เหลือให้ 40%) 

 

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3” เริ่มจองโรงแรมได้แล้ว เช็คไทม์ไลน์ที่นี่