"ถือศีล กินเจ" วัดเล่งเน่ยยี่ ตามคติมหายาน

"ถือศีล กินเจ" วัดเล่งเน่ยยี่ ตามคติมหายาน

"เทศกาลกินเจ" วัดเล่งเน่ยยี่ อีกวาระของสายบุญ เพื่อเข้าสู่มณฑล"ถือศีล กินเจ" และเป็นอีกทางเลือกของคนที่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์ (่ตามอ่านท้ายเรื่อง"จุดประสงค์การกินเจ" แบบสั้นๆ ย่อยง่ายเหมือนอาหารเจ )

"อย่าเอาชีวิตเขามาเป็นชีวิตเรา

อย่าเอาเนื้อเขามาเป็นเนื้อเรา

อย่าเอาเลือดเขามาเป็นเลือดเรา"

......................

ว่ากันว่าในวันเปิดมณฑลแห่งการกินเจ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)จะมีการอันเชิญพระนวราชาพุทธเจ้า (5 ตุลาคม 64) โดยเจ้าอาวาสวัดจะเป็นผู้อันเชิญในพิธีการ แต่ปีนี้สถานการณ์การระบาดของโควิดไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้าร่วมพิธีและไม่มีอาหารเจเลี้ยงเหมือนเช่นทุกปี

ถือศีล กินเจ ตามคติมหายาน

ช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย ตามปฏิทินสากล รวม 9 วัน 9 คืน เริ่มกินเจตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2564  ส่วนใหญ่จะล้างท้องด้วยการงดเนื้อสัตว์ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม

ปกติแล้ว นักบวชวัดเล่งเน่ยยี่จะทานอาหารมังสวิรัติ แต่เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจ นอกจากไม่กินเนื้อสัตว์ ก็มีข้อห้ามเพิ่มเติม คือ ห้ามกินพืชผักที่มีกลิ่นฉุน

หลวงจีนปลัดวิศิษย์ (เสี่ยชื้อ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)เล่าถึงเทศกาลกินเจ วัดเล่งเน่ยยี่ ไว้ว่า

"ถือศีล กินเจ" วัดเล่งเน่ยยี่ ตามคติมหายาน

 “ถ้ากินอาหารที่ทำให้ระบบย่อยไม่ดี ก็จะทำให้จิตไม่ราบรื่น ในอดีตกาล ห้ามกินผักกลิ่นฉุน เพราะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ อย่างนม อาตมาก็ว่าฉันได้

เรายึดหลักสามประการ คือ อย่าเอาชีวิตเขามาเป็นชีวิตเรา อย่าเอาเนื้อเขามาเป็นเนื้อเรา อย่าเอาเลือดเขามาเป็นเลือดเรา"

พิธีเปิดมณฑลการกินเจ

การเปิดมณฑลการกินเจของวัดเล่งเนี่ยยี่ ก็เพื่ออันเชิญพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ มาเป็นแรงบันดาลใจให้คุ้มครองญาติโยมในการทำความดี

"ถือศีล กินเจ" วัดเล่งเน่ยยี่ ตามคติมหายาน และคนที่กินเจเริ่มแรกได้มีโอกาสฝึกฝนตนเอง ให้พระโพธิสัตว์อยู่กับเราตลอด พิธีกรรมจึงเป็นแค่สัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์

อย่างไรก็ตาม นักบวชวัดเล่งเน่ยยี่ บอกว่า  เมื่อกินเจแล้ว ต้องถือศีลด้วย ไม่ใช่กินตามสังคม ตามแฟชั่น เพราะคนเราต้องงดเว้นเนื้อสัตว์ด้วยความเมตตากรุณา จะทำให้ได้บุญอย่างแท้จริง

"พิธีกรรมเป็นแค่กุศโลบายในการฆ่าเวลา เพื่อไม่ให้คนไปทำสิ่งไม่ดี เอาเวลามาสวดมนต์ดีกว่า"

นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีพิธีกรรมหลายอย่าง ตั้งแต่การสวดมนต์ทำวัตรตั้งแต่ 05.00,9.00,10.00,13.00,14.00 น.และค่ำๆ รวมถึงเวียนเทียน แต่น่าเสียดายว่า ปีนี้ (64) ทางวัดไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้าร่วมในพิธี

............

จุดประสงค์การกินเจ 

1 กินเพื่อสุขภาพ

เพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิต เมื่อกินติดต่อกันไปช่วงหนึ่งจะทำให้ร่างกายปรับตัวไปสู่สมดุล สามารถขับพิษของเสียต่างๆ ออกจากร่างกาย

2 กินด้วยจิตเมตตา

เนื่องจากอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้ตั้งจิตเมตตาย่อมละเว้นการบริโภคเนื้อของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีเลือดเนื้อจิตใจ และความกลัวตายเช่นเดียวกับคน

3 กินเพื่อเว้นกรรม

เมื่อทำเข้าใจอย่างลึกซึ้งย่อมตระหนักรู้ว่า การกินซึ่งอาศัยการฆ่า เพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นการสร้างกรรม เมื่อเข้าใจกฎแห่งกรรมและวัฎฎะนี้ จึงหยุดกิน หยุดฆ่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

..............

เทศกาลกินเจวัดเล่งเน่ยยี่ (5-15 ตุลาคม 64)

 5 ตุลาคม 64  เวลา13.00  น. เปิดมณฑลพิธี

10 ตุลาคม 64 เวลา 08.00 น. พิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา

11 ตุลาคม 64 เวลา 14.00 น. พิธีลอยกระทงปล่อยนกและปลา

12 ตุลาคม 64 เวลา 12.30 น. พิธีโยคะตันตระ เปรตพลี

14 ตุลาคม 64 เวลา 08.00 น. พิธีบูชาเทพธรรมบาลโพธิสัตว์

15 ตุลาคม 64 เวลา 08.00 น. ปิดมณฑลพิธี

.........

ภาพ : จากเฟซบุ๊ควัดเล่งเนี่ยยี่