ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 3 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี" ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี เดือนที่ 09/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564

อันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 123 ถ 5417056          งวดที่ 125 Q 3168188

งวดที่ 131 L 1707051

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     4,233 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

1707051          3168188          5417056

อันดับที่ 2     ออก 2 ครั้ง     2 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 114 จ 5949617          งวดที่ 127 G 9593782

อันดับที่ 3     ออก 2 ครั้ง     2,824 อันดับ     อันดับละ 20,000 บาท

3877929          6695203

อันดับที่ 4    ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 113-134          6,290 อันดับ          อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135-138          770 อันดับ          อันดับละ 8,000 บาท

0641788          2224577          6437345          9450615          9867926

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 113-134     12,580 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135-138     1,540 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

0092672          0107386          3410638          3453235          3733852

5270497          6429925          7186912          8648556          8845601

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113-134     25,074 อันดับ     อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138     3,072 อันดับ     อันดับละ 300 บาท

148360          174757

เลขท้าย 5 ตัว  ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113-134     249,930 อันดับ     อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135-138     30,668 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

55175          70707

เลขท้าย 4 ตัว  ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 113-134     2,498,494 อันดับ     อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135-136     167,272 อันดับ     อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137-138     139,326 อันดับ     อันดับละ 100 บาท

0871          3510

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2564 ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2564