ตรวจผล สลาก ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 64

ตรวจผล สลาก ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กันยายน 64

ตรวจผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 64

ผลการออกรางวัสสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 19 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 35 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 28 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 13 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ ! และสถากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 25 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
ชุดเกษตรมั่นคง3          RG 8001541

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3          บ7 8001541
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง4          ผ4 8001541
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง5          คS 8 0 0 1 5 4 1
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6          จC 8001541

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด 
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพข์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 รางวัลละ 20,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง6 รางวัลละ 10,000 บาท

8001541

รางวัลที่ 2
ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 รางวัลละ 7,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง6 รางวัลละ 5,000 บาท

1468134          8698028          9461864

เลขท้าย 3 ตัว
ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 รางวัลละ 30 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง6 รางวัลละ 10 บาท

358          776

เลขท้าย 4 ตัว
ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

0780

รางวัลที่ 3
ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5
และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท

0392533          0833549          1280789          2136615          5489417

5954054          7728827          8345513          8706289          9073135

รางวัลที่ 4
ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท

0354893          1200184          1256562          2698804          2818387

2870059          3223256          3312776          3728199          3755296

5919978          6076473          6228634          6242776          6528294

6624453          6714264          7553035          8566521          9873557

รางวัลที่ 5 
ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท

0132837          1072699          1809531          2652459          0291671

1097989          1881214          2674030          0611341          1195208

1927060          2710139          0647283          1237555          2047267

2789073          0694531          1262900          2130046          2860688

2864515          0698237          1408835          2148580          0729560

1418150          2242102          3046236          0809819          1589306

2326641          3331675         0860600          1628998          2407824

3496936          0912872          1659367          2586762          3738817

1042471          1793856          2624039          3852619          3860737

3920735          3972507          4062247          4403621          4454594

4528054          4742477          4910177          4962765          4966130

4970339          5070197          5140738          5153179          5189227

5201536          5487082          5679428          5727784          5925879

6225519          6296849          6429592          6478090          6583878

6593572          6702003          6849814          6904312          7016139

7225591          7276583          7393359          7454378          7502067

7551537          7582663          7585662          7683748          7872003

7959612          8079548          8396328          8443747          8539601

8581943          9113897          9135222          9312752          9353034

9537129          9573064          9668762          9744140          9872339

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,0000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม โดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

นกฆฮ 1541