ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’

“ไอคอนคราฟต์” ชวนช้อป “ผ้าย้อมสีธรรมชาติ” และผลงานของดีไซเนอร์ไทยแบรนด์ “เธียเตอร์” และ “วิชระวิชญ์” ในดีไซน์ผ้าไทยร่วมสมัย

ตลอดเดือนกันยายน ศกนี้ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม จัดกิจกรรม ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 12 ชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2564 เพื่อร่วมสืบสานและต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจาก 12 ชุมชน ทั่วประเทศไทย จนเกิดความเชี่ยวชาญและเทคนิคเฉพาะตัวที่สืบต่อจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ 

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 12 ชุมชน ชมและช้อปที่ไอคอนคราฟต์

ผ้าย้อมสีธรรมชาติ คือการสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มาจาก พืช สัตว์ และแร่ราตุต่าง ๆ แล้วนำมาย้อมเส้นใยและผืนผ้า เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนไทยผูกพันกับสีย้อมธรรมชาติมาช้านาน ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณภาพของสีจากธรรมชาติมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการตื่นตัวของกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิด งานวิจัยการย้อมสีธรรมชาติ โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรรมผ้าไทยสู่สากล เพื่อมุ่งมั่นรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาการย้อมผ้าของไทยจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 12 ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’  ผลงานจาก เธียเตอร์

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ผลงานจาก วชิรวิชญ์

เช่น กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมง จาก จังหวัดสกลนคร มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการ ย้อมคราม, กลุ่มย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่มีความเชี่ยวชาญในการย้อมสีจากผลมะเกลือ เป็นต้น

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’  ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ออกแบบโดย เธียเตอร์

บ้านหนองบัวแดง ใช้สีครามจากต้นคราม สีแดงและสีชมพูจากครั่ง สีเหลืองจากแก่นขนุน สีดำจากผลมะเกลือ สีเทาจากผลตะโกและโคลน สีม่วงจากเปลือกมังคุด และสืบทอดวิธีการทอและลวดลายแบบโบราณ ลายยอดนิยมได้แก่ ลายไข่มดแดง, ลายนาค

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ผลงานจาก เธียเตอร์

นอกจากนี้ ความพิเศษภายในกิจกรรมครั้งนี้  คือการนำผ้าย้อมสีธรรมชาติมาต่อยอดผ่านฝีมือของ 2 ดีไซเนอร์แถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่  ศิริชัย ทหรานนท์ ดีไซเนอร์จากห้องเสื้อแบรนด์ THEATRE (เธียเตอร์) ที่เห็นความสวยงามและเสน่ห์ของผ้าไทย จนได้รับเลือกให้ดีไซน์เสื้อผ้าจากผ้าไทยในโปรเจ็ค “ดอนกอย โมเดล” โดยนำผ้าไทยมาดีไซน์ในแบบต่าง ๆ ตามเทรนด์แฟชั่น

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ผลงานจาก วิชระวิชญ์

และ วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH (วิชระวิชญ์) ที่ใส่ไอเดียแปลกใหม่ผสานงานดีไซน์ให้ผ้าไทยมีความโมเดิร์นร่วมสมัย แต่ยังคงเสน่ห์ความงามของผ้าไทยเอาไว้ สวมใส่สบายและสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ชวนช้อป ‘ผ้าย้อมสีธรรมชาติ’ โดยดีไซเนอร์ ‘เธียเตอร์’ และ ‘วิชระวิชญ์’ ชวนอุดหนุนผ้าไทยจากชุมชนภูมิปัญญา ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ของไทย 12 ชุมชน ตลอดเดือนกันยายนนี้ ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม หรือเลือกช้อปออนไลน์ที่ ICONSIAM Ultimate Chat & Shop เพียงแอดไลน์  พิมพ์ @ICONSIAM แชทและช้อปพร้อมดีลสุดพิเศษทุกวัน  สอบถามโทร.1338 หรือ www.iconsiam.com