ประกันสังคม 'ม.40' รายใหม่ เช็คสถานะ 'ผู้ประกันตน' ได้แล้ว

ประกันสังคม 'ม.40' รายใหม่ เช็คสถานะ 'ผู้ประกันตน' ได้แล้ว

อัพเดท! เว็บไซต์ประกันสังคม เปิดให้ ผู้ประกันตนประกันสังคม ม.40 รายใหม่ ที่สมัครระหว่างวันที่ 1-24 ส.ค. 64 สามารถ "เช็คสถานะการเป็นผู้ประกันตน" ในระบบได้แล้ว

เพจเฟซบุ๊ค "แจ้งข่าวประกันสังคม" อัพเดท ณ วันที่ 3 ก.ย. 64 ว่า "เว็บไซต์ประกันสังคม" เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 2564 สามารถเช็คสิทธิได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม 

โดยสามารถเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม หรือ คลิกที่นี่

163066155726

2. กดสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม ระบบจะเด้งเข้าสู่หน้าการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ ในหน้านี้ให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกรอกข้อมูล

อ่านข่าว-เช็คสิทธิ 'ลูกจ้าง'ที่ประสบภาวะ 'น้ำท่วม' ขาดงานต้องได้รับงานชดเชย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

163066157929

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยใส่ข้อมูลเลขบัตร และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นตั้งรหัสผ่านของท่าน โดยต้องมีขั้นต่ำ 6 ตัวอักษรขึ้นไป ให้พิมพ์ทั้งหมดสองรอบเพื่อยืนยันรหัสผ่าน

4. กรอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของผู้ประกันตนให้ตรงกับตอนที่สมัคร

5. กรอกอีเมลปัจจุบันที่ใช้งานได้

6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นให้เข้าสู่ระบบโดยล๊อคอินจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะพบหน้าแสดงสถานะการได้รับสิทธิ ให้ตรวจเช็คข้อมูลสถานะการเป็นผู้ประกันตน

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า มีคุณสมบัติตามที่กำหนด แต่ไม่ได้รับสิทธิสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตาม วิธีการทบทวนสิทธิ ตามช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ (โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากการเช็คสถานะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเท่านั้น)

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

  •  สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ์ 

ใช้เพียงแค่ "บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง" ที่มีเลข 13 หลัก เท่านั้น

ที่มา: เฟซบุ๊คแจ้งข่าวประกันสังคม