วิธี 'จองคิวต่อใบขับขี่' ผ่านแอพฯ 'DLT Smart Queue' 9 ขั้นตอน ทำเองได้ง่ายๆ

วิธี 'จองคิวต่อใบขับขี่' ผ่านแอพฯ 'DLT Smart Queue' 9 ขั้นตอน ทำเองได้ง่ายๆ

สรุป 9 ขั้นตอน "จองคิวต่อใบขับขี่" ผ่านแอพฯ "DLT Smart Queue" ง่ายๆ ที่ต้องทำก่อน "ต่อใบขับขี่" ในช่วง "โควิด-19"

หลังคลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. 64 "กรมการขนส่งทางบก" กลับมาเปิดให้บริการงานด้านทะเบียนและภาษีรถ รวมถึงการ "ต่อใบขับขี่" อีกครั้งในช่วง "โควิด-19" โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ "จองคิวต่อใบขับขี่" ผ่านแอพพลิเคชั่น "DLT Smart Queue" ก่อนเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อ "ทำใบขับขี่" ต่อไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้
สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้
ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” จะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการจองคิวใหม่ สามารถทำตามขั้นตอนการจองคิว "ต่อใบขับขี่" ผ่านแอพพลิเคชั่น "DLT Smart Queue" ของ "กรมขนส่ง" ดังนี้

 1. โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อจองคิว 

163064328058

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ลงในสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หรือจองผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

 2. ลงทะเบียน 

หลังจากที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเสร็จแล้ว ผู้ที่ใช้งานครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนก่อน โดยจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญ ดังนี้

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- สร้างรหัสผ่าน
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล
- LINE ID (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

 3. รอรับแจ้งเตือน ลงทะเบียนสำเร็จ 

เมื่อกรอกข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แอพพลิเคชั่นจะเด้งป๊อบอัพเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่าได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

 4. เข้าสู่ระบบ 

ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

 5. เลือกสถานที่เข้ารับบริการที่สะดวก 

เลือกจังหวัด และสาขาขนส่งที่ต้องการเข้ารับบริการ

 6. เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ 

เช่น ทำใบขับขี่ 

 7. เลือกวันที่เข้ารับบริการ 

เลือกวันที่ที่ต้องการเข้ารับบริการ โดยวันที่มี "จุดสีดำ" คือวันที่ยังมีคิวว่าง ส่วนสัญลักษณ์ "จุดสีเหลือง" คือวันที่คิวเต็มแล้ว และ "จุดสีแดง" คือวันหยุด

 8. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ 

เลือกเวลาที่สะดวกตามวันที่จะเข้ารับบริการ

 9. ยืนยันการจองคิว 

กด "ยืนยันการจอง" หลังจากนั้น ระบบจะแสดง QR CODE และรายละเอียดต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งที่เลือกไว้ ตามวันและเวลาที่ปรากฏ เพื่อดำเนินการทดสอบสุขภาพที่มีผลต่อการขับขี่ และดำเนินการต่อไปขับขี่ต่อไป

         

  •  ข้อควรปฏิบัติ 

1. ต้องไปติดต่อก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี, บัตรประชาชนฉบับจริง และใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

3. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และต้องจองคิวใหม่

4. โปรดแต่งกายสุภาพ

163064332063