เริ่มแล้ว! 'ออมสิน' เปิดให้ขอ 'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ ผ่านแอพฯ 'MyMo' เช็คขั้นตอนที่นี่

เริ่มแล้ว! 'ออมสิน' เปิดให้ขอ 'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ ผ่านแอพฯ 'MyMo' เช็คขั้นตอนที่นี่

"สินเชื่อ" ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำประกันจากธนาคาร "ออมสิน" เริ่มกู้ได้แล้ว วันที่ 15 พ.ค. 64 ผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo" เฟสแรกสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงสูง เช็คเงื่อนไขพร้อมวิธีลงทะเบียนให้ไม่พลาด

ธนาคาร "ออมสิน" เริ่มเปิดให้ "ลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" แล้ว โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น "มายโม่" หรือ "MyMo" ในวันที่ 15 พ.ค. 64 เป็นต้นไป 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้เพียงมีสมาร์ทโฟนที่มีแอพพลิเคชั่นมายโม่ ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด ดังนี้ 

     

  •  รายละเอียด "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ของ "ธนาคารออมสิน" 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

- ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

- เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

- ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

  

คุณสมบัติอื่นๆ

- เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

- เป็นลูกค้าที่มี CIF ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

  •  วิธีขอ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" จากแอพพลิเคชั่น "MyMO" 


1. เข้าแอพพลิเคชั่นมายโม่เลือกเมนูสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย โควิด-19”

2. อ่านเงื่อนไข และรายละเอียดของสินเชื่อให้เข้าใจ ก่อนกดยอมรับ

162107001772

162107001710

3. กรอกเลขหลังบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

4. ระบบจะปรากฏจำนวนสินเชื่อที่เราได้รับพร้อมรายละเอียด จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏ และเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

162110121058

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ที่มา :  ธนาคารออมสิน