พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง จัดกิจกรรมออนไลน์

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง จัดกิจกรรมออนไลน์

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญผู้สนใจบอกเล่า “นิทรรศการ” สุดประทับใจ ลุ้นรับรางวัลพิเศษกับกิจกรรมออนไลน์ “๙ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับ ๙ นิทรรศการประทับใจ”

เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 9 ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิญชวนประชาชนร่วมสนุกกับกิจกรรมออนไลน์ ๙ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับ ๙ นิทรรศการประทับใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้เล่าประสบการณ์และความประทับใจที่มีต่อนิทรรศการต่าง ๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook.com : qsmtthailand) และอินสตาแกรม (Instagram : @queensirikitmuseumoftextiles) พร้อมรับของรางวัลพิเศษมากมาย

กิจกรรมออนไลน์  ๙ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับ ๙ นิทรรศการประทับใจ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย 9 นิทรรศการ ตามลำดับ ดังนี้ 

162080721184

นิทรรศการศิลปาชีพ: พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน (credit photo: www.qsmtthailand.org)

๑) นิทรรศการศิลปาชีพ พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน บอกเล่าเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งศิลปาชีพ ตั้งแต่พุทธศักราช 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริถึงการพระราชทานอาชีพแก่ราษฎร ต่อมาได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์ในขณะนั้นลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือ โดยได้ทรงกำชับว่า “แม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลย” เพราะอาจได้พบลายผ้าโบราณ ซึ่งจะสืบไปถึงช่างทอและเรื่องราวต่างๆ ได้ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวได้กลายเป็นการฟื้นชีวิตผ้าทอมือไทยที่กำลังจะสูญหาย พร้อมกับพัฒนาฐานะและคุณภาพชีวิตราษฎรไทยทุกภูมิภาคมาจวบจนปัจจุบัน

162080735852

นิทรรศการราชพัสตราจากผ้าไทย (credit photo: www.qsmtthailand.org)

๒) นิทรรศการราชพัสตราจากผ้าไทย จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บ ทำให้ผ้าไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถือเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยนั้นมีความงดงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น ทำให้เกิดความนิยมสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศ

๓) นิทรรศการไทยพระราชนิยม จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนผ้าและเครื่องแต่งกายในราชสำนัก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการสร้างสรรค์และสืบสานการแต่งกายแบบไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย แต่ละแบบมีความงดงามและแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักสมัยโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัวและเหมาะสมแก่วาระต่างๆ ซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยอีกทางหนึ่งด้วย

162080757658

นิทรรศการไทยพระราชนิยม (credit photo: www.qsmtthailand.org)

162080773195

นิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถ

๔) นิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นิทรรศการจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ออกแบบโดยนายปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นเวลากว่า 22 ปี และมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

162080641823

นิทรรศการ "สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง"

๕) นิทรรศการสะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา จึงร่วมกับพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่สนพระราชหฤทัยใฝ่ศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

162080648264

นิทรรศการเครื่องโขน

๖) นิทรรศการเครื่องโขน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นิทรรศการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องโขนในอดีตที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและฟื้นฟูศิลปกรรมชั้นสูงต่างๆ จนเกิดเป็นเครื่องโขนพระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนให้ดำเนินการจัดแสดงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย

๗) นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชวา รวมผ้าบาติกทรงสะสมที่หาชมได้ยากและผ้าบาติกลายสิริกิติ์ เพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวา 3 ครั้ง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรม มาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน

1620806839100

นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา

162080690561

นิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก

๘) นิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก การแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระกระเป๋าทรงถือ พระมาลาและพระพัชนี พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนกระทั่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมถึงเรื่องราวการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๙) นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 นิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้าและประวัติการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ผ้าทอประเภทต่างๆ กระบวนการทอผ้า การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทับ สีธรรมชาติ และห้องสมุดเคลื่อนที่

กติการ่วมสนุกกิจกรรมออนไลน์  ๙ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับ ๙ นิทรรศการประทับใจ

  • โพสต์กิจกรรมประจำวันดังกล่าว พร้อมเขียนเล่าความประทับใจที่มีต่อนิทรรศการนั้นๆ
  • ติดแฮชแท็ก #9yearswithQSMT 
  • แท็กโลเคชั่นของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
  • ตั้งสถานะโพสต์เป็นสาธารณะ
  • โพสต์ได้ถึงเวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย

162080670768

กิจกรรมออนไลน์ "๙ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กับ ๙ นิทรรศการประทับใจ"

ของรางวัลแบ่งเป็น 2 ชุด  ได้แก่ สำหรับทางเฟซบุ๊ก 1 ชุด และทางอินสตาแกรม 1 ชุด โดยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับของรางวัลพิเศษจากนิทรรศการนั้น ๆ จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย หนังสือ ของที่ระลึก บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 1 ใบ และส่วนลด 10% 

รางวัลย่อย 3 รางวัล สำหรับ 3 ความคิดเห็นรองลงมา จะได้รับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จำนวน 1 ใบ พร้อมบัตรส่วนลด 10% ในการซื้อสินค้าของร้านพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 1 ใบ รวมทั้งสิ้น 62 รางวัล โดยแต่ละบัญชีโซเชียลมีเดียมีสิทธิ์รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่  24 พฤษภาคม 2564

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand

หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมหาราชวัง
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น. รอบสุดท้าย 15.30 น.
เข้าชมเป็นหมู่คณะหรือกลุ่มทัศนศึกษา กรุณานัดหมายล่วงหน้า สอบถามโทร.0 2225 9430 ต่อ 0 หรือคลิก http://www.qsmtthailand.org