'วันช้างไทย' วังช้างอยุธยาฯ จัดเลี้ยงโต๊ะอาหารช้างกว่า 70 เชือก

"วังช้างอยุธยาแลเพนียด" นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 19 รูป ประกอบพิธี ไหว้ศาลปะกำ บังสุกุลให้ช้างที่ล้มตาย และปะพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้างเนื่องในวันช้างไทย

เนื่องจาก วันที่ 13 มีนาคมเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นวันช้างไทย ดังนั้น ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดงานวันช้างไทย โดยวันนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 19 รูป ประกอบพิธี ไหว้ศาลปะกำ บังสุกุลให้ช้างที่ล้มตาย และปะพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้าง

161561461189

วันที่ 13 มี.ค 2564 นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี “วันช้างไทย” พร้อมเลี้ยงโต๊ะอาหารช้าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา แล เพนียด ประธานมูลนิธิพระคชบาล และกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการ วังช้างอยุธยา แล เพนียด นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 19 รูป ประกอบพิธี ไหว้ศาลปะกำ บังสุกุลให้ช้างที่ล้มตาย และปะพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้าง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : สีสัน ‘วันช้างไทย’ จัดฉลองครบ 74 ปี ‘พังมาลี’ เลีัยงเค้กผลไม้

นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ กล่าวว่า ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แลเพนียด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์จัดกิจกรรมให้กับช้าง ด้วยการจัดโต๊ะจีนอาหารช้างมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันผู้เลี้ยงช้าง ได้ตั้งกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน เพื่อร่วมกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาของราษฎรผู้เลี้ยงช้าง พร้อมกับจัดทำแผนแม่บทช้างแห่งชาติ 20 ปีเสนอต่อรัฐบาล

ซึ่งวันที่ 13 มีนาคมเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นวันช้างไทย ดังนั้น ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดงานวันช้างไทย อยากให้คนไทยรักช้างอย่างจริงใจ ซึ่งทางผมได้ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอด ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ทำศึกสงครามกับพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่โบราณ มีศักดิ์ศรี จึงได้ผลักดันให้รัฐบาล และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาวช้าง ได้ให้ความสำคัญวันช้าง เชิญชวนชาวไทย ได้แทนคุณช้าง ให้ช้างได้กินอาหารที่หลากหลายชนิดเต็มอิ่มด้วย

161561463456

161561464865