เคล็ดลับไหว้ ‘วันขอเงินพระจันทร์’ หรือ ‘วันอมาวสี’ 13 มีนาคม 2564 โดย อาจารย์ 'คฑา ชินบัญชร'

เคล็ดลับไหว้ ‘วันขอเงินพระจันทร์’ หรือ ‘วันอมาวสี’ 13 มีนาคม 2564 โดย อาจารย์ 'คฑา ชินบัญชร'

“วันขอเงินพระจันทร์” หรือ “วันอมาวสี” เป็นวันที่เราจะขอต่อพระจันทร์ให้มีเงินใช้ตลอดเดือน เงินทองงอกเงย มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

วันขอเงินพระจันทร์” หรือ “วันอมาวสี” หรือชื่อที่เราคุ้นเคยก็คือ “วันนิวมูน” แปลเป็นไทยว่า วันพระจันทร์ใหม่ บ้างอาจเรียกว่า วันจันทร์ดับ เหตุผลที่เรียกวันจันทร์ดับนั้นสืบเนื่องมาจากส่วนใหญ่แล้วตรงกับแรม 15 ค่ำบ้าง ขึ้น 1 ค่ำบ้าง ซึ่งในวันนั้นเราจะไม่เห็นพระจันทร์ แต่เป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่

อาจารย์ "คฑา ชินบัญชร" กล่าวว่า วันอมาวสีเป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์ คือจันทราเทพมีพลังที่สุดและส่งพลังที่สุดในเดือน โดยเชื่อกันว่าในวันนั้นหากเรามีเงินเต็มกระเป๋า เรามีความสุข วันนั้นเราได้รับเงิน ตลอดทั้งเดือนก็จะมีเงินใช้ เงินจะงอกเงยขึ้น ธุรกิจกิจการงาน รวมไปถึงอารมณ์ของเราก็จะดีไปตลอดทั้งเดือน และวันนั้นเรียกกันว่า วันอมาวสี หรือวันนิวมูน

ในทุกๆ เดือนจะมีเวลาที่ฟ้าเปิด เชื่อกันว่าสามโลกธาตุนั่นคือ สวรรค์ มนุษย์ บาดาล รวมถึงอบายภูมิก็จะเปิดด้วย เพราะฉะนั้นเวลาเราทำความดีอะไร สามโลกธาตุก็จะอำนวยพรเรา และวันอมาวสีถือเป็นวันดีที่พระจันทร์ทรงพลังที่สุด พระจันทร์จะส่งผลและส่งอิทธิพลที่สุดในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความสุขสงบร่มเย็น ที่สำคัญก็คือเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่งอกงามงอกเงย ชาวอียิปต์โบราณ ชาวจีน รวมไปถึงฝั่งตะวันออกคือ ชาวอินเดีย และชาวไทย การเพาะปลูกต่างๆ ใช้พลังของพระจันทร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด อย่าง น้ำขึ้น น้ำลง ข้างขึ้น ข้างแรม ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากพระจันทร์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกข้าวให้งอกเงย ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารให้งอกงาม เราก็จะต้องปลูกในข้างขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

161544133667

สำหรับเดือนมีนาคมนี้ "วันอมาวสี" หรือ"วันนิวมูน" ก็คือ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 17.21 น. สามารถรับพลังจากวันพระจันทร์ใหม่ได้ตั้งแต่ช่วงเวลานับถอยหลัง 7 ชั่วโมง และนับไปหน้าอีก 7 ชั่วโมง การรับพลังนี้สิ่งที่ควรทำคือ ทำตัวเองให้ปลอดโปร่งอารมณ์ดี ออกไปรับแสงจันทร์ในบรรยากาศสบายๆ นอกชายคาบ้าน โดยให้ทำในบริเวณบ้านเพื่อความปลอดภัย แล้วก็นำเงินใส่กระเป๋าให้เต็ม

ปะป๊าอาจารย์สอนวิธีการที่จะทำให้มีเงินใช้ว่า ให้ใส่เงินในกระเป๋าให้เต็มแน่นในวันนิวมูน โดยเรียงเงินในกระเป๋าให้ดี แบงก์พัน แบงก์ห้าร้อย แบงก์ร้อย แบงก์ห้าสิบ แบงก์ยี่สิบ เหรียญก็เก็บไว้ต่างหาก บัตรต่างๆ ก็แยกออกเป็นส่วนๆ ถ้าจัดเรียงเงินในกระเป๋า เราก็จะบริหารจัดการการเงินของเราได้อย่างดี แล้ววันอมาวสีส่วนใหญ่ก็คือวันแรม 15 ค่ำ หรือขึ้น 1 ค่ำ จริงๆ ก็คือวันแรกของเดือน เราจะได้บริหารจัดการการเงินได้ดี รู้ว่าเงินมีเท่าไหร่ ต้องบริหารจัดการอย่างไร คิดว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่จะให้เรารู้จักบริหารจัดการการเงินในทุกๆ ต้นเดือน โดยใช้พลังของพระจันทร์ พลังของความอุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบร่มเย็นของพระจันทร์มาเป็นตัวช่วยและตัวกำหนดคฑา ชินบัญชร กล่าว

เมื่อเรียงเงินในกระเป๋าให้เต็มดีแล้ว ให้ตบกระเป๋าแล้วกล่าวเรียกทรัพย์ดังนี้

คำสวด

โอมจันทรา ศศิประภา นะมาฮา” กล่าว 3 ครั้ง

ขอบารมีแห่งองค์จันทราเทพ องค์จันทราเทวี ผู้ให้แสงสว่างในยามราตรี ผู้ประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ผู้ประทานความสุขสงบร่มเย็น ได้โปรดดลบันดาลประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบร่มเย็นให้กับข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด) ให้ข้าพเจ้าประสบความสุข ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตลอด 30 วัน จวบจนวันพระจันทร์ใหม่

หลังจากกล่าวจบ ตบกระเป๋าเรียกทรัพย์ แล้วนึกถึงว่าเดือนนี้เราอยากได้เงินเท่าไหร่ อยากจะมีทรัพย์เท่าไหร่ แล้วก็เก็บกระเป๋า นี่คือเคล็ดลับในช่วงเวลาวันนิวมูน หรือวันอมาวสี วันพระจันทร์ใหม่ เดือนหน้าวันพระจันทร์ใหม่จะเป็นวันไหน ติดตามได้จากกรุงเทพธุรกิจ