‘วันอาสาฬหบูชา’ 2564 ‘เวียนเทียนออนไลน์’ รับบุญแบบ New Normal

‘วันอาสาฬหบูชา’ 2564 ‘เวียนเทียนออนไลน์’ รับบุญแบบ New Normal

เนื่องใน "วันอาสาฬหบูชา" 2564 ชวนสายบุญมาร่วมกิจกรรม "เวียนเทียนออนไลน์" รับบุญวันพระใหญ่แบบ New Normal ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com พร้อมเช็คกิจกรรมอื่นๆ ในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเทศกาล "เข้าพรรษา" 2564

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2564 มี "วันหยุดยาว" ที่หลายคนรอคอย นั่นคือช่วงวันหยุดในสัปดาห์ "วันอาสาฬหบูชา" และเทศกาล "เข้าพรรษา" 2564 ซึ่งปีนี้ ทางการประกาศยกเลิกวันหยุดพิเศษ วันชดเชยเข้าพรรษา (27 ก.ค.64) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่ก็ยังคงให้มีวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (26 ก.ค.64) เช่นเดิม

แม้จะเป็นวันหยุดยาว แต่ปีนี้คงต้องงดออกจากบ้าน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด "งดเดินทางข้ามจังหวัด" อย่างเคร่งครัด สายบุญก็ควรงดไปวัดใน "วันอาสาฬหบูชา" และ "เข้าพรรษา" ด้วยเช่นกัน แต่ยังสามารถ "เวียนเทียนออนไลน์" รับบุญที่บ้านได้ เรามีคำแนะนำและกิจกรรม (ออนไลน์) ทางศาสนาต่างๆ จากกรมการศาสนา มาบอกต่อ ดังนี้

1. เรียนรู้วันอาสาฬหบูชา รูปแบบธรรมะออนไลน์

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา 

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยร่วมเรียนรู้ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างส่งต่อความดีในวิถีรูปแบบ "ธรรมะออนไลน์" เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

162685389893

2. กิจกรรม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ออนไลน์ ไม่ต้องไปวัด!

ปีนี้กรมการศาสนาจัดทำกิจกรรม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” 4 ภาค ตลอดพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมการทำวัตรเช้า-เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยกรมการศาสนาจะคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมภูมิภาคละ 1 วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม "วันธรรมสวนะ" รูปแบบออนไลน์ โดยพุทธศาสนิกชนปฏิบัติได้โดยไม่ต้องเดินทางไปวัด ตลอด 3 เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ในส่วนภูมิภาค จะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระธรรมวิทยากร และภาคีเครือข่าย 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา และผลิตสื่อเรื่องวันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา และเรียนรู้ธรรมะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

3. "เวียนเทียนออนไลน์" รับบุญที่บ้าน

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือ "เวียนเทียนออนไลน์" เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ผ่านทาง เวียนเทียนออนไลน์.com ซึ่งมีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนการเวียนเทียนออนไลน์ ดังนี้ 

  • เข้าเว็บไซต์ "เวียนเทียนออนไลน์" คลิก
  • กดใช้งานผ่านเฟซบุ๊คหรือไลน์ จากนั้นกด Start และเลือกได้ว่าจะเวียนเทียนคนเดียวหรือเวียนคู่
  • เลือกคาแรกเตอร์ อัพโหลดใบหน้า เลือกสถานที่ เลือกชื่อวัดที่ต้องการ
  • เดินทางไปที่วัด เริ่มเวียนเทียน ใส่คำอธิษฐาน และฟังเทศน์

162685905194

162685905150

162685905192

4. ชวนฟังเทศน์ 24 ก.ค.นี้ ช่อง 9 MCOT

มีการจัดทำวีดิทัศน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน "วันอาสาฬหบูชา" โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

อีกทั้ง นิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาเทศนาให้คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.30 - 21.00 น.

5. ชมนิทรรศการออนไลน์/e-card วันอาสาฬหบูชา

อีกทั้ง มีการจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ 3 มิติ (3D) โดยมีเนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

ตามมาด้วยกิจกรรมส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพื่ออำนวยพรให้คิดดี ทำดี สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนดาวน์โหลดภาพวอลเปเปอร์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

162685766967

-------------------------------

ที่มา : เวียนเทียนออนไลน์.com, กรมการศาสนา