อีอีซีกับมณฑลกวางตุ้ง MOU พัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใน อีอีซี

อีอีซีกับมณฑลกวางตุ้ง MOU พัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใน อีอีซี

อีอีซีกับมณฑลกวางตุ้ง MOU พัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใน อีอีซี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ Mr.Li Xi เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมระหว่าง สกพอ. กับ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง โดยมีสาระสำคัญเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ประกอบด้วย การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในความเชื่อมโยงพื้นที่ อีอีซี กับมณฑลกวางตุ้งและ เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี กับ นาย Mr.Zhang Hu รองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ โรงแรมZhudao นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน