อบรมเล่าเรื่องเป็นละคร

อบรมเล่าเรื่องเป็นละคร

กิจกรรมดีๆ สำหรับคนที่อยากเขียนบทละคร

..............

กองทุนพัฒนาสือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จัดอบรมเขียนบทเชิงปฏิบัติการ "เล่าเรื่องเป็นละคร"  

เชิญชวนเยาวชน นักศึกษา นักทำสื่อท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ร่วมกิจกรรม 2 ครั้ง 2 ภูมิภาค คือ  

ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครถึง 24 พฤษภาคม นี้  

และครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 จ.เชียงราย  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562

โดยคัดเลือกผู้เข้าอบรมภูมิภาคละ 30 ท่าน

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องอายุตั้งแต่ 18 ปี ศึกษาและทำงานด้านสื่อ ทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยผู้อบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมโดยนักเขียนบทชื่อดัง

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องส่งประวัติส่วนตัว ระบุการศึกษา และหรือทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน,แสดงความคิดเห็นที่มีต่อวงการโทรทัศน์ของไทยในปัจจุบัน ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ  และส่งความเรียงหัวข้อ เรื่องเล่าจากท้องถิ่น ที่น่าสนใจความยาวไม่เกิน สองหน้ากระดาษ

ดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก: เล่าเรื่องเป็นละคร  และเฟซบุ๊ก : สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์