จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง "มหัศจรรย์พนมรุ้ง"

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู พิธีบวงสรวงพนมรุ้ง การสาธิตวาดภาพปราสาทพนมรุ้งการประกวดรำอัปสรา ตลาดนัดโบราณ และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

บวงสรวง

 

บวงสรวง

 

บวงสรวง

 

บวงสรวง

 

บวงสรวง

 

บวงสรวง

 

 

                ภาพ ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri) #NationPhoto #ขึ้นเขาพนมรุ้ง#จังหวัดบุรีรัมย์