กตัญญู..คุณค่าของคนวัดกันที่อะไร? คว้ารางวัลสร้างสรรค์แห่งปี

กตัญญู..คุณค่าของคนวัดกันที่อะไร? คว้ารางวัลสร้างสรรค์แห่งปี

ภาพยนตร์โฆษณา “กตัญญู...คุณค่าของคนวัดกันที่อะไร?” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คว้ารางวัลสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี ประเภทคลิปวีดิโอสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ.2561 พร้อมเชิญชวนคนไทยส่งมอบความกตัญญูเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561โดยได้ดำเนินการรวบรวมและคัดเลือกบุคคล ผลงานสร้างสรรค์ และเหตุการณ์สำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2561 ประกาศเป็นสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ให้ประชาชน สังคมได้รับทราบ และเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม ในการนี้ ภาพยนตร์โฆษณา  “กตัญญู...คุณค่าของคนวัดกันที่อะไร?” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี ประเภทคลิปวีดิโอสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

2_171

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ภาพยนตร์โฆษณา “กตัญญู...คุณค่าของคนวัดกันที่อะไร?” ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี ประเภทคลิปวีดิโอสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ.2561 โดยภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ผลิตและเผยแพร่เพื่อรณรงค์ให้พนักงานเครือฯ และบริษัทในเครือฯ รวมถึงคนไทยได้กตัญญูต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมโลกไปสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้เพราะเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเชื่อมั่นในคุณค่า “ความกตัญญู” โดยถือว่าความกตัญญูคือเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจและคือรากฐานของค่านิยมองค์กร 3 ประโยชน์” ที่เป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเครือฯซึ่งทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตมาจนถึงปัจจุบันมีอายุเกือบ 100 ปีในปัจจุบัน  โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่แท้จริงที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความกตัญญูที่มีต่อคนที่ใกล้ตัวที่สุดคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด  และในโอกาสปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้ ขอชวนเชิญคนไทยส่งมอบกตัญญูเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ที่พระคุณของเรา ผ่านแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม เช่น “การใส่ใจผู้อื่น– การบอกรักพ่อแม่ หรือคนสำคัญของคุณ -การไม่ลืมตอบแทนบุญคุณ หรือไม่ลืมแม้การกระทำเล็กน้อยที่คนอื่นทำให้เรา–หรือแม้แต่การขอบคุณล้วนสื่อความหมายถึงความกตัญญู” 

สำหรับภาพยนตร์โฆษณา “กตัญญู...คุณค่าของคนวัดกันที่อะไร?” เป็นผลงานจากการสร้างสรรค์ที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างๆ  โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ “กตัญญู” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งหวังเพื่อปลูกฝังให้คุณธรรม “กตัญญู” กลับมาอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยอีกครั้ง