"อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" กีฬาเด็กอนุบาลทั่วประเทศ

"อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" กีฬาเด็กอนุบาลทั่วประเทศ

"อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" กีฬาครั้งยิ่งใหญ่ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ทั่วประเทศ

 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล แถลงข่าวการจัดงาน "อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" การแข่งขันกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญวันเด็กของซีพีเอ็นที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ "Kids Day 2019 Super Kids Inc. – Discover Your Super Power" ชวนเด็กๆ มาร่วมค้นหาพลังพิเศษที่มีในตัวผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ให้เด็กยุคใหม่ได้เรียนรู้ในทุกด้านแบบ 360 องศา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 3 รูปแบบคือ Smart, Sport และ Star และสำหรับกิจกรรม "อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" เป็นการปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและความสามัคคีของเด็กไทย พร้อมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็ก โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสมทบทุนในการสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 9 มิถุนายน 2019 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 10 แห่งทั่วประเทศ
          
คุณขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "จากวิสัยทัศน์การสร้าง Center of Life ของเรา ในการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกเจเนอเรชั่น และเป็นเดสติเนชั่นของทุกคนในครอบครัว เราเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กซึ่งถือว่าเป็นทุนทางทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ โดยในทุกๆปี ซีพีเอ็นจะจัดงานวันเด็กขึ้นในทุกศูนย์การค้าของเราทั่วประเทศและมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่ปลุกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะของตนเองได้ผ่านการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการเล่นที่กระตุ้น Creative thinking นั้นเหมาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กในยุค Gen Alpha ที่เทคโนโลยีอยู่เพียงปลายนิ้วและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในยุคนี้ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดไว้อยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป ยิ่งได้รับการสนับสนุนให้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์และได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในการค้นหาความชอบและศักยภาพของตนเองตั้งแต่เด็กๆ ยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเลือกเส้นทางการเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่เด็ก GEN Alpha ควรได้เรียนรู้ นอกจากความรู้ทั่วไปแล้วก็คือเรื่องทักษะการเข้าสังคม และจิตสำนึกในการแบ่งปันและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในปีนี้เราจึงได้ร่วมกับโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจัดกิจกรรม "อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" เพราะเราเชื่อว่าการปลูกฝังทักษะด้านกีฬาเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จในหลากหลายด้าน ทั้งการมีวินัย ความสามัคคี รู้จักการให้อภัย และการแพ้ชนะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น รายได้จากการจัดกิจกรรมยังถูกนำไปสมทบทุนในการสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จึงถือเป็นเรื่องดีที่เด็กๆ ได้รู้จักการให้และปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตัวเองและสังคม ซึ่งซีพีเอ็นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนการเป็น Family and Kids destination ที่เป็นพื้นที่ของเด็กและครอบครัวได้มาทำกิจกรรม พร้อมสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้อีกด้วย"
          
คุณกนกภรณ์ มิตสุโมโต้ ประธานโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล กล่าวว่า โครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการกว่าธุรกิจรายย่อย 57 ธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อร่วมหารายได้สร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจากจังหวัดใกล้เคียงกว่า 6.7 ล้านคน โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้มีการจัดกิจกรรม "อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่" ขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายให้โครงการฯเข้าถึงเยาวชนและร่วมสร้างจิตสำนึกผ่านการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อให้เด็กนำคุณค่าที่ได้รับไปสร้างเป็นมูลค่า และนำมูลค่าที่ได้มาร่วมสร้างโรงพยาบาลฯ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและปลูกฝังจิตสำนึกอันดีแก่เยาวชน โดยปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในด้านพื้นที่การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรม "อนุบาลลิมปิค-ลิตเติ้ลฮีโร่" เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แคมเปญ "Kids Day 2019 Super Kids Inc. – Discover Your Super Power" ที่ซีพีเอ็นจัดขึ้นทุกปีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อฉลองเทศกาลวันเด็ก โดยการแข่งขันประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1) การแข่งขันวิ่งผลัด ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลสร้างได้คนละไม้คนละมือ" 2) การแข่งขันเต้นฮูลาฮูป ภายใต้ชื่อ "เต้นสร้างสรรค์ สร้างสุขภาพ" 3) การประกวดกองเชียร์ /เชียร์ลีดเดอร์ ภายใต้ชื่อ "รวมพลังส่งกำลังใจ" และ 4) การชักกะเย่อรวมพลัง ซึ่งทางโครงการฯ มุ่งหวังว่ากิจกรรมในปีนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กๆ ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับแผนที่ต้องการเข้าถึงเยาวชน 13 ล้านคนภายในระยะเวลา 10 ปี
          
คุณวันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ เซเลบริตี้ กล่าวว่า "เป็นกิจกรรมที่ดีมากทีได้มีกิจกรรมให้เด็กเพิ่มขึ้นมา เพราะปกติจะเห็นว่าจะมีการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเลยคิดว่ากิจกรรมนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ให้เด็กได้มีพื้นที่ในการแสดงออกเรื่องความสามารถด้วย ได้ฝึกการเข้าสังคมจากเพื่อนจากหลายๆ โรงเรียน ได้รู้จักการให้ผ่านการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย อยากจะฝากผู้ปกครองที่มีลูกๆ ได้พาลูกมาแสดงความสามารถ เพราะเด็กแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกันกิจกรรมในลักษณะนี้จึงค่อนข้างเหมาะที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ความต้องการของตัวเขาเอง เราที่เป็นพ่อแม่ก็จะสามารถเรียนรู้ว่าเขาต้องการหรือสนใจอะไรจะได้ผลักดันเขาถูก และที่สำคัญเลยคือจะได้ฝึกให้เขาได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย"
          
คุณพอลลีน ล่ำซำ เซเลบริตี้ กล่าวว่า "ตอนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ ก็รู้สึกเห็นด้วย เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ถือเป็นการปลูกฝังให้เขาได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ เรียนรู้การตอบแทนสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผ่านการเล่น ผ่านสิ่งที่เขาชอบจากตัวของเขาเอง พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกที่อยู่ในวัยกำลังเรียนรู้แบบนี้ค่อนเหมาะมากที่จะใช้เวทีนี้ให้ลูกหลานได้แสดงความสามารถ ได้เรียนรู้สังคมของเด็กในวัยของเขาที่ไม่ได้มีแค่เพื่อนๆ ในโรงเรียนเท่านั้น เพราะในอนาคตน้องก็จะต้องติดต่อกับคนอีกมากมาย นี่ก็เป็นพื้นที่ของเด็กที่จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาเพื่อนการฝึกเข้าสังคมได้ด้วย" 
          
การแข่งขัน "อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพลาซาบางนา เซ็นทรัลพลาซาศาลายา เซ็นทรัลพลาซามหาชัย เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เซ็นทรัลพลาซาระยอง เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยจะเริ่มต้นการแข่งขันวันแรกในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา และเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา และ สิ้นสุดการแข่งขันพร้อมพิธีส่งมอบเงินสมทบทุนในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต