อาณาจักรหอยของพ่อ (2)

อาณาจักรหอยของพ่อ (2)

นักเขียน นักสะสมหอยที่มีเรื่องเล่ามากมายจากคอล้มภ์ เท่าฝาหอย

......................