'ผู้ว่าฯอัศวิน' เปิดงานกินเจเยาวราช วันนี้ถึง 17 ต.ค.

'ผู้ว่าฯอัศวิน' เปิดงานกินเจเยาวราช วันนี้ถึง 17 ต.ค.

"ผู้ว่าฯอัศวิน" โชว์ผัดหมี่มงคล พร้อมเปิดงานเทศกาลเจ เยาวราช 2561 ตั้งแต่วันที่ 8–17 ต.ค. นี้

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเจ เยาวราช ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เบิกบุญฟ้าใหม่ เถลิงถวัลย์ราชมงคล” ระหว่างวันที่ 8 – 17 ต.ค. 61 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช โดยมี นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา ประธานจัดงาน คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน

โอกาสนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ปรุงอาหารมงคลกระทะใหญ่เมนู “ผัดหมี่รวมมิตรมังกร” จากภัตตาคารหูฉลามสกาล่า แจกจ่ายให้ผู้ร่วมงาน 1,000 จาน จากนั้นตีกลองเปิดงาน และปล่อยขบวนแห่รถบุปผาชาติ องค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ขบวนมังกร สิงโตขบวนเทิดพระเกียรติ การแสดงต่างๆ พร้อมเยี่ยมบูธผู้สนับสนุนการจัดงานและร้านค้าต่างๆ กว่า 100 ร้านค้า ตลอด 2 ฝั่งถนนเยาวราช

สำหรับการจัดงานเทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เบิกบุญฟ้าใหม่ เถลิงถวัลย์ราชมงคล” นั้น สืบเนื่องจากการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นฟ้าใหม่ให้พสกนิกรชาวไทย เป็นบุญใหญ่ให้แผ่นดินไทยอุดมสุขสมบูรณ์สืบต่อไป ประกอบกับประเพณีงานเจ เยาวราช เป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลผักของชาวจีน นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงการประกอบพิธีสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์ และพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ หรือพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พร้อมอัญเชิญกระถางผงธูปจาก 22 ศาลเจ้า 7 โรงเจในเยาวราชทั้งหมด ซึ่งผงธูปดังกล่าวเป็นผงธูปจากแรงอธิษฐานและศรัทธาของ 22 ศาลเจ้าในเยาวราช ถือเป็นพลังแห่งพรอันประเสริฐ นำมารวมกันไว้ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งถือเป็นสถานที่สูงสุดของชาวไทยเชื้อสายจีนและทรงพลังทั่วทั้งพิภพจักรวาล และด้วยพลังแห่งแรงอธิษฐาน รวมกับพลังแห่งฟ้าดิน ณ จุดที่สูงที่สุด จะส่งผลให้เกิดพรมงคลประเสริฐแห่งชีวิตชั่วนิรันดร อีกทั้งทุกวันจะมีการสวดมนต์ถวายกิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว การขอพรจากเทพเจ้าทุกคืน และการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนกินเจตลอด 10 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เทศกาลถือศีลกินเจเป็นประเพณีที่สืบทอดในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีน ด้วยมีคติความเชื่อในการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ บำเพ็ญบุญ สร้างกุศล และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม อันจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพที่ดี และจิตใจบริสุทธิ์ งานประเพณีถือศิลกินเจเจเยาวราชเป็นหนึ่งในงานเทศกาลประจำปีของเขตสัมพันธวงศ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของชาวไทยและชาวจีน อีกทั้งยังแสดงถึงพลังของคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมอันเป็นประเพณีที่ดีงามมาอย่างต่อเนื่องจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง การจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ลูกหลานรุ่นหลังได้มีโอกาสละเว้นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น และฝึกจิตให้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความดีงาม