เช็คด่วน! 8วัน ฤกษ์ดีประจำเดือนธันวาคม 2560

เช็คด่วน! 8วัน ฤกษ์ดีประจำเดือนธันวาคม 2560

เปิด 8 วัน ฤกษ์ดีประจำเดือนธันวาคม 2560 ใครจะแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เช็คเลย!!

ฤกษ์ดีประจำเดือนธันวาคม 2560
วันอังคารเป็นธงชัย
วันพฤหัสเป็นอธิบดี
วันเสาร์เป็นวันโลกาวินาศ
วันจันทร์เป็นวันมหาอุบาท

วันที่ 7 ธันวาคมเป็นวันชัยโชค เป็นวันอธิบดี
วันที่ 12 ธันวาคม เป็นวันธงชัย เป็นวันอมฤตโชค เป็นวันราชาโชค
วันที่ 13 ธันวาคมเป็นวันชัยโชค
วันที่ 17 ธันวาคมเป็นวันมหาสิทธิโชค
วันที่ 21และ 26 ธันวาคม เป็นวัน อำมฤตโชค และวันราชาโชค
วันที่ 27 ธันวาคมเป็นวันโชค
วันที่ 31 ธันวาคมเป็นวันมหาสิทธิโชค
วันต่างๆ เหล่านี้ เป็นวันดี เหมาะแก่การแต่งงานขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการค้า เปิดตัวสินค้าทำบุญบ้าน และทำการมงคลต่างๆ

ส่วนวันต้องห้าม ที่ไม่สมควรการทำการมงคลใดๆทั้งสิ้น คือวันที่ 2 4 6 8 9 10 11 16 18 20 22 23 24 25 30 เพราะเป็นวันไม่ดีจะทำให้เสียหาย ตกต่ำเกิดภัยพิบัติเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิดความทุกข์ความไม่ดีต่างๆ นอกเหนือไปจากนี้เป็นวันปลอด คือไม่ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เรียกง่ายๆ ว่าเป็นวันการกลางๆ นั่นเองครับ

ขอบคุณ Horosociety199 อาจารย์นำเสขบุคคล