ดวงตาหลังแว่นกันแดด : (โดยฤทธิ์แห่งใจ)

ดวงตาหลังแว่นกันแดด : (โดยฤทธิ์แห่งใจ)

กวีทรรศน์ คัดสรรโดย "เสรี ทัศนศิลป์"... "ดวงตาหลังแว่นกันแดด : (โดยฤทธิ์แห่งใจ)" ของ "วรรณลักษณ์ ปิยกมล"

ดวงตาหลังแว่นกันแดด:
(โดยฤทธิ์แห่งใจ)

โดยใจสัมผัสในบัดนั้น
จึงใจของฉันพลันรู้ได้
ดวงตาคู่นี้มีอะไร
คือประกายสุกใสของน้ำค้าง

ซึ่งเป็นมณีแห่งอรุณ
อันรอแสงอุ่นยามรุ่งสาง
เพื่อจะเปล่งประกายแก้ววับแวววาง
ประดับอยู่กลางผืนแผ่นดิน

ซึ่งเป็นของขวัญจากฟากฟ้า
รวมประกายดาริกามาทั้งสิ้น
ประกอบมวลสารม่านเมฆิณทร์
มาสถิตยังแดนถิ่นที่คู่ควร

เพื่อเป็นมณีแห่งรุ่งสาง
ชื่อหยาดน้ำค้าง อันงามถ้วน
คงอยู่ขณะหนึ่ง ซึ่งงามล้วน
ก่อนหวน คืนแคว้น ณ แดนฟ้า

จึงเพียงโดยใจที่ได้เห็น
ความงามอันเป็นสิ่งสูงค่า
มิต่างจากแววแห่งดวงตา
ที่ซ่อนมาหลังแว่นกันแดดนั้น

เพราะโดยฤทธิ์แห่งใจจึงรู้ว่า
ในดวงตามีดวงแก้วจากสวรรค์
จะเมินเฉยไปได้อย่างไรกัน
อย่างน้อยก็ได้ฝันถึงแววตา
(อย่างน้อยก็ได้ฝันถึงดวงตาฯ)

วรรณลักษณ์ ปิยกมล