'บัวตอง' ครองดอยแม่อูคอ

'บัวตอง' ครองดอยแม่อูคอ

นนท.ต่างหลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชมแสงยามเย็น และชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยิ่งในช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ดอกบัวตองเริ่มบาน

สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชมความงดงามของดอกบัวตองที่บานสะพรั่งได้แบบใกล้ชิด จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจาก "ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ" ราชินีดอกไม้สีเหลืองแห่งขุนเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ "เมืองสามหมอก" เมืองที่ปกคลุมไปด้วยสายหมอกและมีสภาพภูมิศาสตร์โอบล้อมขุนเขา

640_8bkagb8k5b9jih8cjkadc

จึงทำให้แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวทางภาคเหนือ โดยดอกบัวตองจะเริ่มบานประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ระยะเวลาของดอกไม้ชนิดนี้ เพียง 40 วัน ซึ่งทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เขากว้างประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ

640_adica69c99a9aa89cge8i_1

640_ce9cg5c78bi9kfchaaab7

640_ja9cbiddk6b95b6cjeife

640_jghci8e7a77bc7a7aca5b

640_hhbchjkgkbib8i8giabi9

640_bkc88a689ibbkfbjackki