ช้างป่าเขาใหญ่เหยียบรถนักท่องเที่ยวเสียหาย 2 คัน 

ช้างป่าเขาใหญ่เหยียบรถนักท่องเที่ยวเสียหาย 2 คัน 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก เริ่มหนาวแล้วอุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส นทท.เริ่มขึ้นมาพักรับโอโซน ขณะช้างป่าเขาใหญ่เหยียบรถนักท่องเที่ยวเสียหาย 2 คัน