เรื่องเล่าสุดประทับใจจากแพทย์ประจำพระองค์

เรื่องเล่าสุดประทับใจจากแพทย์ประจำพระองค์

อาจไม่มีใครรู้ว่าหลายๆ โครงการพระราชดำริ เกิดขึ้นตอนที่ในหลวงร.9 ประทับรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราช

ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กล่าวภายหลังร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพในวันนี้ (15 มีนาคม) ว่า มีโอกาสได้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2518 ที่ทรงมีพระอาการประชวร จากนั้นก็ถวายงานเรื่อยมาจนปี 2530 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และปี 2535 ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นแพทย์ประจำพระองค์เต็มตัว และถวายงานเรื่อยมาจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ตัวเองมีโอกาสได้ตามเสด็จฯ ในทุกหนแห่งและตลอดเวลา จึงได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักและตรากตรำ อาทิ พระดำเนินข้ามท้องนา เป็นการทรงงานที่เข้าใจประชาชนจริงๆ และนอกเหนือจากการทรงงานเพื่อประชาชน พระองค์ยังพระราชทานคำสอนเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและดำเนินชีวิตกับข้าราชบริพารที่ติดตาม อย่างตัวเองที่พระองค์รับสั่งว่า “ถึงเป็นหมอก็ต้องรู้เรื่องอื่นด้วย” จากนั้นก็พระราชทานสอนอ่านแผนที่ สอนดูระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางกายภาพก่อนเสด็จฯ พื้นที่จริง

นอกจากนี้ ยังพระราชทานคำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต อย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ความกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นได้อย่างน่ารักมาก เวลาที่สมเด็จย่าทรงมีพระอาการประชวร ไม่ว่าจะประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ที่โรงพยาบาลที่ดอยตุง พระองค์ก็จะเสด็จฯ ไปเฝ้าและทรงรับมา แม้จะทรงงานหนักเพียงใดก็ทรงมีความกตัญญู

"อาจไม่มีใครรู้ว่าหลายๆโครงการพระราชดำริ เกิดขึ้นตอนที่ในหลวงร.9 ประทับเพื่อถวายการรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราช อย่างที่สำเร็จไปแล้วคือโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมภายในโรงพยาบาลศิริราช ที่พระองค์เสด็จลงมาทอดพระเนตรและพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาว่า ให้สร้างพนังกั้นทางระบายน้ำไม่ให้น้ำจากพรานนกเข้ามาได้ ซึ่งพอน้อมนำมาปฏิบัติ ทำให้เดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมโรงพยาบาลศิริราชแล้ว ส่วนโครงการที่ยังไม่สำเร็จคือ โครงการสร้างทางยกระดับจากสะพานพระราม 8 ผ่านบริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราชไปยังท่าพระ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร" ศ.เกียรติยศ นพ.สงครามกล่าว