ค้นพบน้ำตกกลางเทือกเขาบรรทัด จ.พัทลุง

ค้นพบน้ำตกกลางเทือกเขาบรรทัด จ.พัทลุง

ค้นพบน้ำตกกลางเทือกเขาบรรทัด จ.พัทลุง

 นางสาวกาญจนา ปานทอง ประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง บอกว่า ทางจังหวัดได้ร่วมกับชาวบ้าน บ้านไสถั่ว ม.5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง ประมาณ 10 คน ออกเดินเท้าเข้าป่าสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งใหม่ หลังจากทราบจากชาวบ้านที่หาของป่า ว่ามีน้ำตกที่สวยงามซึ่งชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกหนานญี่ปุ่น อยู่ใกล้ฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ทีมสำรวจใช้เวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน จึงได้พบกับน้ำตกหนานญี่ปุ่น เป็นน้ำตก 3 ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 50 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร อยู่กลางเทือกเขาบรรทัด