กรมศิลป์ฯ นำสื่อตรวจความคืบหน้าพระเมรุฯ

กรมศิลป์ฯ นำสื่อตรวจความคืบหน้าพระเมรุฯ

ตรวจสอบความคืบหน้าพระเมรุฯ ร.9

วันนี้ กรมศิลปากรนำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ อาทิ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงขยายแบบ บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ ซึ่งหลายส่วนงานถือว่ามีความคืบหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรมศิลป์ฯ นำสื่อตรวจความคืบหน้าพระเมรุฯ

กรมศิลป์ฯ นำสื่อตรวจความคืบหน้าพระเมรุฯ

กรมศิลป์ฯ นำสื่อตรวจความคืบหน้าพระเมรุฯ