รองราชเลขาฯ 'พระราชินี' ปาฐกถาพิเศษเล่าเรื่องเเม่

รองราชเลขาฯ 'พระราชินี' ปาฐกถาพิเศษเล่าเรื่องเเม่

"ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์" รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปาฐกถาพิเศษเล่าเรื่องเเม่

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง "เล่าเรื่องเเม่" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องโถงอาคารรัฐสภา

(ภาพ - ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ Thanachai Pramarnpanich)