เตือนคนไทยทำวีซ่าก่อนไปจีน หลังเซินเจิ้นงดทำวีซ่าOn-Arrival

เตือนคนไทยทำวีซ่าก่อนไปจีน หลังเซินเจิ้นงดทำวีซ่าOn-Arrival

กต.เตือนคนไทยทำวีซ่าก่อนไปจีน หลังตม.เซินเจิ้นงดทำวีซ่าประเภทเมื่อเดินทางถึงจุดหมาย หรือ On-Arrival

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีมีรายงานข่าวว่าด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยจีน ยกเลิกการให้วีซ่าประเภทเมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง (On-Arrival Visa) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ รวม 12 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศไทยด้วยว่า จากข้อมูลในชั้นนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย เคยสามารถไปขอ Visa on Arrival ที่ด่าน ตม. เมืองเซินเจิ้น เพื่อเข้าจีนได้จากทางฮ่องกง

แต่ช่วงเย็นของวันที่ 6 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวไทยว่า ไม่สามารถทำ Visa on Arrival เช่นที่เคยทำได้ โดยทันทีที่ทราบก็ได้รีบประสานเจ้าหน้าที่ตม.จีน ที่เซินเจิ้น และได้รับยืนยันว่า ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการดังกล่าว ไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น แต่มีรวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ประเทศ

นายเสข กล่าวว่า สอท. สถานทูตไทยได้ตรวจสอบกับทางการจีนแล้ว เบื้องต้นยังไม่มีการออกประกาศจากฝ่ายจีนอย่างเป็นทางการ ทั้งสถานทูตในปักกิ่งและสถานกงสุลใหญ่ในกว่างโจว กำลังติดตามและประสานอย่างใกล้ชิดกับทางการจีน เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้คนไทยที่จะเดินทางเข้าจีน ทางด่าน ตม. ดังกล่าว ให้ขอวีซ่า จากสถานทูตจีนในไทยให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง