'โขกู้โส่'แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวพุทธ

'โขกู้โส่'แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวพุทธ

“โขกู้โส่” หรือสะพานบุญแห่งใหม่ที่บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวพุทธ

นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า โขกู้โส่ หรือสะพานบุญ ที่บ้านแพมบก กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่พากันเดินทางไปเที่ยวชมสะพานบุญไม่ขาดสาย สะพานที่ทอดยาวคดเคี้ยวไปในทุ่งนาข้าวของราษฎร เมื่อต้นข้าวขึ้นจนเขียวจะมองดูสวยงามและยิ่งเมื่อถึงห้วงข้าวสุกเหลืองอร่ามในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ สะพานดังกล่าว จะยิ่งมีทิวทัศน์ที่ มองดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้มีการปรึกษากับผู้นำหมู่บ้านและชุมชน แล้วว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ราษฎรในหมู่บ้านจะพากันปลูกปอเทือง ซึ่งมีดอกสีเหลืองและเมื่อหมดอายุก็จะกลายเป็นปุ๋ยในนาข้าวต่อไป จึงอยากจะขอเชิญนักท่องเที่ยวทุก ๆคนให้เดินทางมาเยือนเมืองปาย และเที่ยวชมโขกู้โส่ หรือสะพานบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โขกู้โส่ เป็นภาษาไทยใหญ่ คำว่าโข แปลว่าสะพาน แล กู้โส่ แปลว่า กุศล หรือ บุญ แปลเป็นภาษาไทยว่า สะพานบุญ เกิดขึ้นจากพระอาจารย์สาคร จารุธัมโม ผู้ดูแลสำนักสงฆ์คายคีรี ได้มีแนวคิดที่จะทำสะพานเชื่อมระหว่างสำนักสงฆ์ กับหมู่บ้านแพมบก เพื่อให้พระสงฆ์สามารถเดินไปบิณฑบาตรในหมู่บ้าน ที่ห่างกันประมาณ 1 กม.และเดิมพระจะต้องเดินผ่านทุ่งนาข้าวของราษฎรซึ่งเส้นทางที่แคบลื่นในหน้าฝน สร้างความลำบากต่อพระและราษฎรที่จะเดินทางมาทำบุญที่วัด จึงปรึกษากับคณะศรัทธาญาติโยมในหมู่บ้านแพมบก ,บ้านปางตองและบ้านแม่แลบ ในการที่จะสร้างสะพานบุญขึ้นมาและคณะศรัทธาต่างเห็นชอบ จึงได้ลงมือสร้างสะพานขึ้นมาเมื่อต้นปี ที่ผ่านมา

โขกู้โส่ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแพมบก ห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางเข้าเป็นถนนคอนกรีต รถทุกชนิดสามารถเดินทางเข้าไปได้อย่างสะดวก เมื่อเดินทางเข้าไปจะพบกับน้ำตกแพมบก ก่อนแล้วจากนั้นเมื่อเดินทางไปอีกไม่ไกลก็จะถึงโขกู้โส่ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมื่อเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกแพมบก ก็จะรวดเดินทางไปเที่ยวต่อที่ โขกู้โส่ เป็นจำนวนมาก

นายสุวรรณ แกน้อย ผู้ใหญ่บ้านแพมบก หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ชาวบ้านแพมบกได้เตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมสะพานบุญแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำจัดขยะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในดูสวยงาม การปรับภูมิทัศน์บริเวณโขกู้โส่ และตัวหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นที่ประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเยือนโขกู้โส่แห่งนี้

โขกู้โส่ ที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาขั้นบันไดของชาวบ้านแพมบก ขณะนี้ชาวนากำลังเตรียมพื้นที่ ไถนา เพื่อเตรียมปลูกข้าว ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายพร้อมสายหมอกลอยไปทั่วบริเวณทำให้อากาศสดชื่นเย็นสบาย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มักจะไปเที่ยวชมและประทับใจต่อวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ไม่เคยหวั่นไหวแต่อย่างใด