ก.ท่องเที่ยวปิ๊งไอเดียดึง 'โปเกมอนโก' โปรโมตเที่ยวไทย

ก.ท่องเที่ยวปิ๊งไอเดียดึง 'โปเกมอนโก' โปรโมตเที่ยวไทย

กระทรวงท่องเที่ยว ปิ๊งไอเดียดึง "โปเกมอนโก" โปรโมตเที่ยวเมืองรองกระจายรายได้

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เปิดเผยว่า เทคโนโลยีไอทีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวเองก็มีการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับคนทั่วโลกสามารถตัดสินใจเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นประภท FIT (Foreign Individual Tourism) ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางเข้ามาโดยใช้สมาร์ทโฟน และค้นหาแหล่งท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯได้จับมือกับกระทรวง ICT เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนแอพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยในเดือน ก.ย. 2559 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวจะเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไกด์ส่วนตัวโดยนักท่องเที่ยวมีเพียงสมาร์ทโฟน ก็สามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งชอปปิ้ง ซึ่งสามารถค้นหาได้ด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น

นอกจากนั้นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวไทยในไตรมาสสุดท้ายนั้น กระทรวงฯ กำลังหารือกับผู้ประกอบการเอกชนซึ่งเป็นตัวแทนเกมส์ "โปเกมอนโก" ของไทย เพื่อจะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยทั้งเมืองหลักและเมืองรองบรรจุเข้าไปในเกมส์ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเชิญชวนให้คนทั้งโลกอยาก มาท่องเที่ยวและสัมผัส ประเทศไทยของเรา

"กระทรวงการท่องเที่ยวฯจะทำงานอย่างหนัก และทำทุกวิถีทางในการดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทยให้ได้มากที่สุดในช่วงไตรมาสสุดท้าย โดยมีนโยบายที่ชัดเจน ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะต้องไม่กระจุกตัวอยู่ที่เมืองใหญ่หรือคนเพียงกลุ่มเดียว แต่จะต้องเป็นพระเอกในการ สนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สู่ชุมชน อันเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม อย่างทั่วถึง"