LeaderChief on Stage ตอนผู้นำต้มยำน้ำข้น

LeaderChief on Stage ตอนผู้นำต้มยำน้ำข้น

สลิงชอท กรุ๊ป ฉลอง 10 ปี จัดกิจกรรมพิเศษ LeaderChief on Stage ตอนผู้นำต้มยำน้ำข้น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สลิงชอท กรุ๊ป ภูมิใจเสนอ LeaderChief on Stage ตอนผู้นำต้มยำน้ำข้น การพัฒนาภาวะผู้นำในรูปแบบใหม่ผ่านเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง แบบเจ็บๆ คันๆ มันๆ สไตล์อภิวุฒิ
       
สลิงชอท กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กรโดยมีส่วนร่วมกับบริษัทชั้นนำของ ไทยในการพัฒนาบุคคลากรมาแล้วมากกว่า 200 บริษัท เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ LeaderChief on Stage ขึ้น โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำผสมผสานทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) ซึ่งถือเป็นทักษะการสื่อสารขั้นสูงที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เพราะเป็นทักษะที่สามารถโน้มน้าวใจและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต้องการได้

LeaderChief on Stage จึงไม่ใช่ Talk Show แต่เป็นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบใหม่ผ่านเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง โดยมีคุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา โค้ชผู้บริหารระดับสูงและผู้ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและองค์กร ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 20 ปี เป็นผู้เล่าเรื่องในสไตล์ เจ็บๆ คันๆ มันๆ ประหนึ่งรสชาติของ "ต้มยำน้ำข้น" แต่ทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนผู้ฟังให้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตอน “ผู้นำต้มยำน้ำข้น” นั่นเอง
       
คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา เผยว่า ตนทำงานบนถนน “คนสร้างคน” มากว่า 20 ปี ทำให้ตนตระหนักดีว่า การพัฒนาคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมในวงกว้างได้ LeaderChief on Stage ที่ตนกำลังทำจึงถือเป็นการพัฒนาสังคมไปสู่ความสงบสุข หลายคนมองว่าการพัฒนาภาวะผู้นำนั้นไม่ได้มีไว้ให้ผู้นำ ผู้บริหาร แท้ที่จริงแล้วทุกคนที่ต้องหาวิธีที่จะอยู่ในสังคมร่วมกันได้ หรือต้องการประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัว ครอบครัวและการงาน ยิ่งต้องมีความรู้เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ
       
LeaderChief on Stage ตอนผู้นำต้มยำน้ำข้น จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2559 โดยเปิดการแสดงเพียง 2 รอบ คือ 14.00 น และ 19.00 น. บัตรราคา 1,500 2,000 และ 2,500 บาท สามารถซื้อบัตรได้ทาง ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 02 262-3456