“สวดมนต์ให้พ่อ” ที่เมืองโบราณ

“สวดมนต์ให้พ่อ” ที่เมืองโบราณ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใกล้กรุงเทพฯ อย่าง “เมืองโบราณ” มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เสมอๆ

และในหลายๆ เทศกาล กลุ่มบริษัทเมืองโบราณก็มักจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าอยู่เป็นประจำ


ครั้งนี้ก็เช่นกัน กลุ่มบริษัทเมืองโบราณเชิญชวนคนไทยและพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการ “สวดมนต์ให้พ่อ” และจาริกแสวงบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้จัดรถรางขบวนพิเศษเส้นทางสวดมนต์ให้พ่อ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 1 รอบ และวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ ราคา 189 บาทต่อคน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558


ปั้น ทองทิว วิริยะพันธุ์ นคราภิบาลเมืองโบราณ กล่าวว่า เมืองโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในได้มีการสร้างโบราณสถาน ศาสนสถานต่างๆ วัดโบราณ พระราชวัง โดยสร้างจากการสำรวจรังวัดทั้งแบบเท่าขนาดจริงและย่อส่วน และได้รวบรวมงานศิลปกรรมทุกแขนง บนพื้นที่กว่า 800 ไร่ นอกจากนี้ยังมีส่วนรังสรรค์อันเป็นสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทย ทั้งนี้ เมืองโบราณได้จัด โครงการสวดมนต์ให้พ่อ ขึ้นเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความรักและปรารถนาดีแด่พ่อของแผ่นดิน พร้อมกันนี้ยังได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนไตรและบูรพกษัตริย์ของไทยอีกด้วย


สำหรับรถรางขบวนพิเศษเส้นทางจาริกแสวงบุญถวายเป็นพระราชกุศลจัดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 1 รอบ เวลา 13.00-15.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. โดยผู้ร่วมการเดินทางจะได้สวดมนต์ไหว้พระในสถานที่สำคัญของเมืองโบราณ เริ่มต้นด้วยการสวดบทนมัสการพระพุทธเจ้าและพระรัตนตรัย แล้วเข้าชมพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท นมัสการพระพุทธเจ้าและรำลึกถึงคุณบูรพกษัตริย์ ร่วมสวดบทไตรสรณคมน์ บทถวายพรพระ 8 บท และบทชยปริตร


จากนั้นเข้าสักการะพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ ณ พระธาตุบังพวน สวดบทบูชาพระธาตุ ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศาลา 108 พระอรหันต์ ร่วมสวดบทอาราธนาคุณพระพุทธเจ้าองค์ดำแห่งนาลันทา เพื่อขจัดโรคภัย และบทโพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนาน


นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ยังได้ร่วมโครงการ “สวดมนต์ให้พ่อ” โดยจัดโปรโมชั่นบัตรราคาพิเศษ 89 บาท สำหรับคนไทย เข้าชมได้ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2323 4094-9 หรือ www.facebook.com/muangborantheancientcity