สิ้นนายหนังดัง ศิลปินแห่งชาติ 'สุชาติ ทรัพย์สิน'

สิ้นนายหนังดัง ศิลปินแห่งชาติ 'สุชาติ ทรัพย์สิน'

สิ้นนายหนังดัง ศิลปินแห่งชาติ "สุชาติ ทรัพย์สิน" ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

ช่วงย่ำรุ่งที่ผ่านมา ครอบครัวของ นายสุชาติ ทรัพย์สิน หรือที่รู้จักในนาม “หนังสุชาติ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประเภทหนังตะลุง ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคชรา ที่บ้านพัก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง เลขที่ 6 ซอยศรีธรรมโศก 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้แจ้งกับทางราชการว่า นายสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ด้วยอาการของโรคชรา ในบ้านพักในวัย 77 ปี และลูกหลานเตรียมที่จะเคลื่อนศพออกจากบ้านพักไปทำพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศล ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจะรอขอพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ ในฐานะศิลปินแห่งชาติ ผู้ทำนุบำรุงและรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ โดยเฉพาะหนังตะลุง

สำหรับ นายหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน นั้นเกิดเมื่อ วันที่ 2 ก.ค.2481 ในอำเภอท่าศาลา และชีวิตในวัยเด็ก ได้ผูกพันกับหนังตะลุงมาโดยตลอดจน กระทั่ง มีคณะหนังตะลุงเป็นของตัวเอง  โดยการแสดงหนังตะลุง ของศิลปินแห่งชาติรายนี้ จะเน้นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมทั้งหมด จะไม่นำเครื่องดนตรีสากลมาผสม  กล่าวคือ ไม่นำเครื่องดนตรีสากลเข้ามาประกอบในการแสดง ยังคงใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทัก กลองตุ๊ก และปี่ ขณะทำการแสดง จะเน้นศิลปะด้านการเชิดรูปหนัง และการขับบทกลอนตามทำนองกลอน ที่ใช้เฉพาะฉากเฉพาะตอน ตามแบบอย่างของหนังตะลุงยุคโบราณ 

นอกจากนั้น ยังได้อนุรักษ์วิธีการทำตัวหนังตะลุง และสร้างพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อแสดงเรื่องราวความเป็นมาของหนังตะลุงในหลายภูมิภาคของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา จนกระทั่งในปี 2549 ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง ซึ่งได้ปฏิบัติตนในการธำรงไว้ ซึ่งการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนี้มาตลอดชีวิต จนเป็นที่รู้จักในระดับสากล