สดร.ชวนชมปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ 3-8 พ.ย.นี้

สดร.ชวนชมปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ 3-8 พ.ย.นี้

สดร. ชวนชมปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม วันที่ 3-8 พ.ย.นี้้ ชี้มีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน เห็นได้ช่วงเช้ามืดทางทิศตะวันออก

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ช่วงวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2558 จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม มีดาวอังคารอยู่เคียงชิดดาวศุกร์ ระยะห่างปรากฏเชิงมุมเพียง 0.7, 0.7 และ 1.0 องศา ตามลำดับ สังเกตเห็นได้ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 03.30 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า การที่ดาวเคราะห์ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไปปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้าที่ระยะห่างเชิงมุม 1-5 องศา ในทางดาราศาสตร์เรียกว่า “ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม” ซึ่ง 1 นิ้วก้อยของเราเมื่อเหยียดสุดแขนจะมีระยะเชิงมุมประมาณ 1 องศา และหากผู้สังเกตใช้กล้องโทรทรรศน์กำลังขยายไม่เกิน 100 เท่า ก็จะสามารถสังเกตเห็น ดาวอังคารและดาวศุกร์อยู่ในช่องมองภาพเดียวกันได้

ส่วนวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน มีดาวศุกร์ ดาวอังคาร และดาวพฤหัสบดี อยู่เคียงดวงจันทร์เสี้ยว (แรม 11 ค่ำ ถึงแรม 13 ค่ำ) ที่น่าสนใจ คือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 จะเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ระหว่าง พฤหัสบดี ดาวอังคาร และดาวศุกร์ มากที่สุด มีระยะห่างปรากฏเชิงมุมเพียง 4 องศาเท่านั้น เราจะมองเห็นดวงจันทร์เสี้ยวอยู่ท่ามกลางกลุ่มดาวเคราะห์ที่มีมุมปรากฏเรียงอยู่ตามแนวเส้นสุริยะวิถีและอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวสิงโต (Leo) สังเกตเห็นได้ทางทิศตะวันออกเช่นกัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 03.30 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่กล่าวมานั้น หากวันดังกล่าวท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆฝน จะสามารถสังเกตเห็นได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย