ไทยคว้า'หนังยอดเยี่ยมของเอเชีย' ในเทศกาลภาพยนตร์โตเกียว

ไทยคว้า'หนังยอดเยี่ยมของเอเชีย' ในเทศกาลภาพยนตร์โตเกียว

ไทยคว้ารางวัลหนังเรื่องยาวยอดเยี่ยมของเอเชีย เทศกาลภาพยนตร์โตเกียว

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ภาพยนตร์เรื่อง The Island Funeral (มหาสมุทรและสุสาน) กำกับโดยนางสาวพิมพกา โตวิระ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่กระทรวงวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนทุนในการสร้างภาพยนตร์ เมื่อปี 2553 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปฉายและประกวดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2558 ได้รับรางวัล Best Asian Future Film Award หรือภาพยนตร์เรื่องยาวยอดเยี่ยมของเอเชีย ซึ่งมีเนื้อหาที่นำเสนอเสียงแห่งความคิดเห็น เพื่อสะท้อนความต้องการทางสังคมอุดมคติที่ปรารถนาให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 "จากการได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าครั้งนี้ นับว่าเป็นความก้าวหน้าในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศ โดยที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้การสนับสนุนการนำภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมเทศกาลนานาชาติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพราะหากเราสามารถเป็นประเทศแนวหน้าด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเอเชียแล้ว จะส่งผลต่อการนำรายได้กลับมาสู่ประเทศชาติ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการผลิตภาพยนตร์ต่อไป" นายวีระ กล่าว

ด้านศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเสริมว่า สำหรับทุนในโครงการส่งเสริมสนับสนุนภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ (โครงการไทยเข้มแข็ง) ที่ภาพยนตร์เรื่อง The Island Funeral ได้รับการสนับสนุนเมื่อปี 2553 ว่าเป็นทุนที่จัดสรรงบประมาณในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แอนิเมชั่น และเกม ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินให้กับผู้เสนอของบประมาณจะเน้นที่เป้าหมายในการดึงทุนทางวัฒนธรรม และการนำเสนอภาพวิถีชีวิตคนไทยเป็นหลัก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยให้มากขึ้น