ขุดบ้านดอนธงชัย พบโครงกระดูกมนุษย์3,500ปี

ขุดบ้านดอนธงชัย พบโครงกระดูกมนุษย์3,500ปี

กรมศิลป์ขุดบ้านดอนธงชัย จ.สกลนคร พบโครงกระดูกมนุษย์3,500ปี เตรียมนำมาอนุรักษ์ให้ความรู้ประชาชนพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง

กรมศิลปากร จัดโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ภายในวัดชัยมงคล จ.สกลนคร โดยน.ส.พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดี ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกบ้านเชียง บ้านดอนธงชัย ต.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ระยะที่ 4 ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-31มี.ค. 2558 เพื่อศึกษาปริมาณความหนาแน่นของโบราณวัตถุของบ้านดอนธงชัย ในการผลักดันในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

โดยมีการขุดหลุมในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดชัยมงคลขึ้นใหม่ จำนวน 2 หลุม เพื่อสืบค้นหลักฐานทางโบราณคดี โดยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักโบราณคดีได้ทำการขุดหลุมขุดค้น ขนาด 3x6 เมตร ลึกลงไปประมาณ 1 เมตร พบหลักฐานสำคัญการตั้งถิ่นฐานของคนในอดีต เป็นหลุมฝังศพ ที่มีโครงกระดูกมนุษย์ลักษณะนอนหงายเหยียดยาว มีปลวกกัดกินกระดูกบางส่วน จึงทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์เพศได้ รวมทั้งมีเศษฟันหน้า และฟันกรามกระจายอยู่บริเวณส่วนคาง

นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผา ทั้งสภาพสมบูรณ์และแตกละเอียด กระจายตัวอยู่ปลายเท้า และยังมีขวานสำริดอยู่ข้างลำตัว ขณะที่เหนือกระโหลกศีรษะ พบภาชนะหม้อดินเผา2 ใบปากประกบกันมีลายขูดขีดสีแดง เป็นคดโค้ง ภายในคาดว่ามีการบรรจุศพทารกเอาไว้ สันนิษฐานเป็นการฝังศพตามความเชื่อ และประเพณีในยุคสมัยสำริด อายุราว 3,500 ปี ซึ่งคนสมัยก่อนมักมีการนำภาชนะดินเผามาวางเรียงตามปลายเท้า และรอบศพเพื่ออุทิศให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้า จึงถือเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาอ้างอิงแหล่งโบราณคดี ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงได้เป็นอย่างดี

หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 10 กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะมีการแต่งโครงกระดูกให้เรียบร้อยก่อน ที่นำขึ้นมาวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ตามหลักวิชาการ ซึ่งคงต้องใช้เวลาตรวจพิสูจน์ระยะหนึ่ง ส่วนโบราณวัตถุต่างๆ ก็จะนำมาแยกประเภทชิ้นส่วน แล้วล้างทำความสะอาด ซึ่ง หากสามารถประกอบกันได้ ก็จะนำมาอนุรักษ์ และจัดแสดงให้ความรู้แก่ประชาชนภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ส่วนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ก็จะนำไปฝังกลบในพื้นที่เดิม

ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ขณะนี้ ได้มีการจัดทำแผนแม่บท อนุรักษ์และพัฒนาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง บ้านดอนธงชัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) สว่างแดนดิน มาช่วยดูแลพื้นที่อนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชม ที่สำคัญจะมีการร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ให้ครูและนักเรียนเข้ามาอบรมและบรรจุการเรียนรู้ทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ของตนเอง จากนั้นจะขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วย