วธ.-จุฬาฯ เปิดสยามสแควร์ให้เด็กและเยาวชน

วธ.-จุฬาฯ เปิดสยามสแควร์ให้เด็กและเยาวชน

วธ.จับมือจุฬาฯ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน กลางสยามสแควร์ เปิดหมวก อวดผลงาน สืบสานงานศิลป์จากศิลปินแห่งชาติ

ที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง วธ.กับจุฬาฯ โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในชื่อ “ณ สยาม” เพื่อส่งเสริมพัฒนา และดึงศักยภาพในตัวเด็กและเยาวชน ให้มีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวม สร้างงานสร้างรายได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ สยามสแควร์วัน จากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่1 และ 3 ของทุกเดือน

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 3 กิจกรรม 1.เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถกล้าแสดงออก มาแสดงความสามารถทางศิลปะหรือวัฒนธรรมบนเวที หรือแสดงเปิดหมวก เพื่อหาทุนการศึกษา 2.กิจกรรม “อวดงานศิลป์ถิ่นสยาม” รวมถึงการจัดตลาดนัด เพื่อให้นักเรียน และนักศึกษา นำสินค้าทำมือ หรือผลงานของตนเองมาสาธิตและจัดจำหน่าย เช่น วาดภาพระบายสีบนกระเป๋า ตุ๊กตาผ้า เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สายกล้องและสายกีต้าร์ นาฬิกาแฮนด์เมค เชือกถัก ฯลฯ 3.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยจัดพื้นที่สำหรับถ่ายทอดงานศิลป์ จากศิลปินจิตอาสา (ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ศิลปินอิสระ ดารา/นักแสดง) เช่น ศิลปกรรม ถ่ายภาพ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ จัดกิจกรรมสาธิต/ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้และร่วมสนุกไปกับงานฝีมือสร้างสรรค์

ด้าน ศ.นพ.ภิรมย์ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมจริยธรรมแก่เยาวชนถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย และการเปิดพื้นทีดังกล่าวยังเป็นการสร้างพื้นที่สีขาว ให้เยาวชนและและครอบครัว ได้มาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงแสดงความสามารถผ่านงานศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ณ อาคารสยามสแควร์วัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงบริเวณลานกิจกรรม ชั้น LG และบริเวณด้านข้างอาคารฝั่งสยามสแควร์ ซอย 7