กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด

กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด

ในเดือนสี่ของทุกปี ชาวอีสานจะร่วมกันจัดงานบุญผะเหวดขึ้นเพื่อระลึกถึงการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร

 บรรยากาศอันคึกคักของการจัดเตรียมข้าวปุ้นหรือขนมจีนเพื่อแจกจ่ายและต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการให้ทานที่พบเห็นได้ในงานบุญผะเหวด


"ผะเหวด" ในการออกเสียงตามสำเนียงของชาวอีสาน มาจากคำว่า "พระเวส" ซึ่งหมายถึง พระเวสสันดร พระนามขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดทาย ซึ่งได้บำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า


สำหรับปีนี้ งานบุญผะเหวดเมืงร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2558 ณ บึงพลาญชัย ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นงานใหญ่ที่จะมีพิธีกรรมครบถวนตามขนบธรรมเนียมพื้นบ้านอีสาน ทำให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสามารถชื่นชมและร่วมบุญได้อย่างอิ่มเอิบ


งานบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ เป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดร ที่จะต้องจัดทำพิธีกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะได้อานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังเทศน์ 1,000 พระคาถาเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว การอัญเชิญพระอุปคุตมาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการให้ราบรื่น การจัดทำมณฑลปะรัมพิธีให้เป็นประดุจป่าหิมพานต์ด้วยธูป เทียน ดอกไม้ อย่างละ 1,000 และการถวายข้าว 1,000 ก้อน หรือการแห่ข้าวพันก้อน เพื่อบูชา 1,000 พระคาถา


นอกจากการฟังเทศก์มหาชาติที่เชื่อว่าหากได้ฟังจบครบทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว จะมีอานิสงส์ดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติแล้ว งานบุญนี้ยังมีการแห่ต้นเงินหรือต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนเพื่อนำไปถวายทาน อันเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องการทำบุญให้ทานในพระพุทธศาสนาได้อย่างดี


ไม่เพียงเท่านั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้ช่วงเวลาแห่บุญในการท่องเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดผ่านกิจกรรม “สัมผัสมนต์เสน่ห์ ประเพณีบุญผะเหวด...เมืองร้อยเอ็ด” ที่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น


นพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนบริษัทนำเที่ยวจัดโปรแกรมท่องเที่ยว "สัมผัสมนต์เสน่ห์ ประเพณีบุญผะเหวด...เมืองสาเกตนคร" ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เมืองร้อยเอ็ด ปี 2558 นำชมขบวนแห่พระอุปคุต ฟังเทศน์มหาชาติ ชมการแสดงแสง สี เสียง อันตระการตา และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 4,999 บาท


เส้นทางท่องเที่ยวตามกิจกรรมนี้เริ่มต้นที่ช่วงเช้าของวันแรก ออกเดินทางไปนมัสการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จากนั้นเลือกชมและซื้อของฝากที่ เมืองไม้บาติก และนมัสการหลวงพ่อใหญ่ ณ วัดบูรภาพิราม ช่วงบ่ายร่วมไหว้พระขอพรที่ วัดเหนือ วัดคู่บ้านคู่เมืองร้อยเอ็ด จากนั้นช่วงเย็นร่วมพิธีเปิดงานบุญผะเหวด พร้อมชมขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก และอิ่มเอมกับงานพาแลงและการแสดงประกอบแสง-เสียง


เช้าวันที่สอง ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์สังกาด ชมการแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน จากนั้นชม วัดมิ่งเมือง ที่มีโบสถ์สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย สายๆ ร่วมนมัสการ พระมหาเจดีย์มงคลบัว ก่อนจะเดินทางไป ร้านเนยสดปาร์ค เพื่อซื้อของฝาก แต่ยังไม่กลับเดินทางไป วัดป่ากุง กันต่อ แล้วไปชมการทอเสื่อกกที่ ศูนย์ทอเสื่อกกบ้านแพง จากนั้นเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น เยือน วัดทุ่งเศรษฐี ปิดท้ายที่กิจกรรมเวียนเทียนรอบ พระธาตุแก่นนคร


ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า งานบุญผะเหวด เมืองร้อยเอ็ด นับเป็นกิจกรรมอันโดดเด่นของปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด “มนต์เสน่ห์ร้อยเอ็ด Fascinating Roi-et” ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 7714-5 หรือ www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice


มาร่วม "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" ที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันเถอะ