'ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา'

'ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา'

กรมพลศึกษาร่วมกับสถานี NOW26 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา

กรมพลศึกษาร่วมกับสถานี NOW26 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงพระชนม์พรรษา 87 พรรษา และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยใช้จักรยานที่กำลังได้รับความนิยมพร้อมร่วมสัมผัสกับความงดงามของสถานที่สำคัญตามแนวถนนราชดำเนิน โดยเฉพาะพระบรมมหาราชวัง และวังสวนจิตรลดา

งานจัดขึ้นในวัน เสาร์ที่ 13 ธ.ค. นี้ เวลา 06.00 น. ณ ลานด้านหน้าสนามกีฬา ศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

เส้นทางปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ 2 วัง

สนามกีฬาศุภชลาศัย– พระบรมมหาราชวัง – วังสวนจิตรลดา - สนามกีฬาศุภชลาศัย