ยอมตายแทนกันได้

ยอมตายแทนกันได้

แตงโมเปิดใจ..."โตโน่"คือคนรักที่รักมากที่สุดและยอมตายแทนกันได้"