วิถีสมุนไพรอาเซียน

วิถีสมุนไพรอาเซียน

การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา ไม่ว่าจะชนชาติหรือศาสนาใด

และสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมิติในการมีสุขภาพดี นั่นก็คือ การรู้จักป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง

ช่วงนี้ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชนด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อให้คนไทยและเพื่อนบ้านใช้ในการดูแลสุขภาพ กับกิจกรรม “วิถีสมุนไพร...ดูแลสุขภาพไทย ห่วงใยสุขภาพอาเซียน” โดยทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน ร่วมทำความรู้จักกับ “ยาหมู่” และร่วมเรียนรู้การทำยาหมู่สำหรับทุกช่วงวัย อาทิ ยาหมู่สำหรับเด็ก ยาหมู่สำหรับสตรี และยาหมู่สำหรับบุรุษ พร้อมกิจกรรมสาธิตการใช้สมุนไพรเป็นอาหาร เป็นยา เป็นเครื่องดื่ม และเป็นเครื่องประทินความงาม อาทิ การทำแยมมะขามป้อม การทำน้ำลูกยอ การทำชาเครือเขาแกลบ

และในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิ.ย. ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการกินข้าว และพบกับกิจกรรมมากมายในสัปดาห์วันเกิดของโรงพยาบาล (ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพฯ โทร 087-5820597 หรือ 037-211088 ต่อ 3333)

สำหรับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงสิ้นพระชนม์ก่อน ต่อมาตึกหลังนี้ได้ใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2455 และเชื้อพระวงศ์อีกหลายพระองค์ ตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 และพระองค์ได้มอบตึกหลังนี้ให้แก่ทางราชการ ในปี พ.ศ. 2482 และได้กลายเป็นตึกผู้ป่วยที่สวยงามที่สุดจนถึงปี พ.ศ. 2512 ในสมัยนายแพทย์สุจินต์ พลานุกูล ได้ทำการบูรณะและจะเปิดใช้เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น

ต่อมาได้มีการบูรณะตึกครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2537 เพื่อจัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร