กระแสหนังจีน ดึงนักเที่ยวเข้าเชียงใหม่

กระแสหนังจีน ดึงนักเที่ยวเข้าเชียงใหม่

นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ระบุเส้นทางอาร์ 3 เอ และภาพยนตร์ Lost in Thailand จุดเชื่อมต่อดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้าเชียงใหม่เพิ่ม

นายทรงวิทย์ อิทธิพัฒนากุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก มีปัจจัยจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและจีน ประกอบกับ ระบบคมนาคมเชื่อมโยงทางบกผ่านเส้นทางอาร์ 3 เอ (ไทย-ลาว-จีน) และเส้นทางบินตรงจากหลายเมืองของจีนมายังเชียงใหม่ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า คุนหมิง ทำให้มีความสะดวกมากขึ้น พร้อมกับกระแสภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand ที่ช่วยมากระตุ้นการท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะที่เชียงใหม่

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวไม่แพง แต่มีมาตรฐานระดับสากลทั้งสถานที่พัก และอาหาร กลายเป็นจุดแข็งให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าไปตั้งสำนักงานในกรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และคุนหมิง ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และยังมาพร้อมๆ กับ กระแสของภาพยนตร์ Lost in Thailand ที่ช่วยมากระตุ้นอีกด้านหนึ่ง โดยปี 2555 คาดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า 8% จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าไทย จำนวน 2.5 ล้านคน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ที่สามารถเปิดตลาดการท่องเที่ยวจากจีนได้ประสบความสำเร็จ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนมักจะไปท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ พัทยา และ ภูเก็ต

"แนวโน้มการท่องเที่ยวชาวจีนที่จะยังเดินทางเข้าเชียงใหม่ โดยคาดว่าปีนี้จะขยายตัวดีขึ้น แต่การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนใช้การสื่อสารด้วยภาษาจีนมากกว่าภาษาอังกฤษ รวมถึงป้ายเส้นทางจราจรต้องมีข้อความภาษาจีน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการท่องเที่ยวด้วย" นายทรงวิทย์ กล่าว

นายทรงวิทย์ ยังเสนอที่จะให้ภาครัฐพิจารณาจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และมีโบราณสถานหลายแห่ง เป็นการส่งเสริมการตลาดได้ รวมทั้งต้องมีการจัดระเบียบทางเดินให้สะดวกมากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเดินทาง ขณะเดียวกัน มีการจัดระเบียบไนท์บาซาร์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดระเบียบด้านการจราจร หรือมีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของเชียงใหม่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดได้