รถวิ่งผ่าน-อิโคทัวร์ กระทบอุทยานศรีสัชฯ-กำแพงเพชร มรดกโลก

รถวิ่งผ่าน-อิโคทัวร์ กระทบอุทยานศรีสัชฯ-กำแพงเพชร มรดกโลก

กรมศิลป์ชงเจาะอุโมงค์ภูเขากลางอุทยานศรีสัชฯมรดกโลก ระบุ ผลกระทบรถแล่นผ่านโบราณสถาน ฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมครม.ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโบราณสถานมรดกโลกในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร โดยเอาโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทพัฒนาอุทยานฯ ทั้ง 3 แห่งที่ทำก่อนหน้านี้มาดูความเป็นไปได้ของการต่อยอดพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง และปัญหาเรื่องของผลกระทบต่อภูมิทัศน์มรดกโลกเพื่อที่จะหาทิศทางแก้ไข

ที่ขณะนี้สำนักศิลปากรที่ 6 พบว่าในพื้นที่จะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงผ่านเข้าอุทยานฯ กำแพงเพชร เพื่อการท่องเที่ยวในรูปอิโคทัวร์หรือขี่จักรยาน ซึ่งการสร้างสะพานนี้เกรงว่าจะส่งผลกระทบภูมิทัศน์โบราณสถานรอบๆ นอกจากนี้ ปัญหาถนนในเขตอรัญญิกของอุทยานฯ มีขนาดกว้างเกินจำเป็น ตนเห็นว่าควรจะลดถนนให้แคบลง ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่านไปมามาก เพราะแรงสั่นสะเทือนของรถส่งผลกระทบต่อโบราณสถานได้ ทั้งนี้จะรายงานกรมศิลปากรต่อไป

ด้าน นายเอนก สีหามาตย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ปัญหาของรถยนต์วิ่งผ่านอุทยานฯ ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานและภูมิทัศน์มีอยู่หลายแห่ง เช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มรดกโลกทางวัฒนธรรมปี 2534 ได้มีการสร้างถนนตัดสันภูเขาวัดเขาสุวรรณคีรี เพื่อที่ให้รถยนต์ใช้สัญจรข้ามไปอีกฟากหนึ่งของกำแพงเมือง ซึ่งภูเขาลูกนี้มีขนาดย่อมตั้งอยู่กลางเมืองโบราณทางด้านทิศตะวันตก บนยอดเขามีกลุ่มของโบราณสถานที่สำคัญ อาทิ เจดีย์ประธานทรงกลมองค์ระฆังขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง ที่สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงสร้างไว้ ตามที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1 และภูเขาลูกนี้แสดงสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของจักรวาลหรือวัดกลางเมืองศรีสัชฯ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เมื่อมีการสร้างถนนขึ้นส่งผลกระทบให้ภูมิทัศน์รอบๆ โบราณสถานได้รับความเสียหาย

“ตามแผนแม่บทอุทยานฯ ศรีสัชนาลัยปี 2530 - 2539 ได้มีเสนอให้ปรับสภาพทางหลวงในพื้นที่นี้ให้กลับสู่สภาพเดิม และเสนอให้สร้างอุโมงค์ลอดสันเขาแทน มีระยะทางยาวประมาณ 50 - 100 เมตร เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ป่าโบราณคืนกลับมา ทั้งนี้กรมศิลปากรจะเสนอต่อนายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พิจารณาว่าจะสามารถสร้างอุโมงค์ได้หรือไม่ รวมทั้งแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารฉบับใหม่ปี 2548 ที่ได้ว่าจ้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการจัดทำ วางแผนผังเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในเดือนมีนาคมที่ จ.กำแพงเพชร” นายเอนก กล่าว