ISLANDSCAPE: เกาะกินอยู่ในหัวใจ

ISLANDSCAPE:  เกาะกินอยู่ในหัวใจ

ลึกๆ ในชีวิตแต่ละคน ล้วนมีสิ่งเล็กๆ ซุกซ่อนอยู่ ขึ้นอยู่เพียงว่า จะขุดค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏพ้นจากความเร้นลับได้อย่างไร

ศิลปินครุ่นคิดถึงเกาะในชีวิตที่ได้ไปพบในอดีตสองเกาะและเก็บงำความรู้สึกนั้นไว้ในหัวใจ  จนวันหนึ่งเมื่อระลึกถึง จึงถ่ายทอดเป็นสีสันในสไตล์ของเขา เป็นกึ่งนามธรรมและเป็นนามธรรม ให้ชื่นชมด้วยสีสันในความรู้สึก


เกาะที่เกาะกินหัวใจลึกๆ ตลอดมาตั้งแต่เด็ก อยู่นครศรีธรรมราช เห็นเกาะสมุยไกลลิบๆ เล็กๆ  แต่วันหนึ่งได้ไปนอนบ้านเพื่อนที่หลังสวนชุมพร  มองไปก็เห็นเกาะพิทักษ์ ไม่ไกล วันหนึ่งชีวิตต้องลงไปทำงานที่ภูเก็ต แสวงหางานทำ แล้วได้พบเห็นภูเก็ตในหลายมิติ ภูเก็ตที่ไม่เคยหลับ ภูเก็ตที่มีอดีตเป็นเมืองเหมือง มีชีวิตเคลื่อนไหว วันเวลาผ่านไปเป็นเหมืองร้าง เกาะเป็นแรงบันดาลใจอยู่ลึกๆ สองเกาะคือ เกาะภูเก็ตและเกาะพิทักษ์  

ปราโมทย์  แสงพลสิทธิ์ ศิลปินศิลปศึกษา ถ่ายทอดงานของเขาออกมาเป็น 3 ระดับ  ระดับแรกทำตามที่ได้ดูได้เห็นเข้าใจ ชัดเจน  ต่อมาสร้างสรรค์งานด้วยการตัดทอน สิ่งที่เห็นให้เหลือแต่สิ่งที่ใจรับรู้และอยากทำให้เห็นชื่นชม  สุดท้ายทำเป็นเรื่องของนามธรรม ด้วยพลังความรู้สึกที่เก็บงำให้ปรากฏ ใช้ใจสัมผัสให้รู้สึกมีพลัง  สะท้อนแนวความคิดความรู้สึกและสีสันให้ปรากฏด้วยสีอะคริลิกและลายเส้นตามหัวใจปรารถนา แต่ว่ามีความหมายมีความงามให้ดื่มด่ำ ชวนพินิจ

01เกาะพิทักษ์1

เกาะพิทักษ์ 1  ยังเป็นเกาะแห่งความสงบ เป็นธรรมชาติ ในมุมของศิลปิน สีสันสงบเล่าเรื่องราวธรรมชาติให้ปรากฏด้วยสีสัน  เหมือนชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ ทรัพย์ในดินสินในน้ำให้ยังชีวิต

02เกาะพิทักษ์2CPS.08

ในขณะที่เกาะพิทักษ์ 2  กลับมองเห็นความสุข ความไสวสว่าง 

03ภูเก็ตลายเส้น1

งานลายเส้น ภูเก็ต เขียนง่ายๆดูโปร่งสบาย เล่าเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเมือง  ในขณะที่เมื่อต้องการเล่าภูเก็ตที่ดูลึกลับเคลื่อนไหวก็ใส่น้ำหนัก ที่หนักเบาแตกต่างกัน ให้ความรู้สึกภูเก็ตก็มีหลายด้านลึกๆซ่อนให้เรียนรู้ชื่นชม

06ภูเก็จขาวดำ2

งานเกาะภูเก็ตจึงเป็นงานที่ออกสีสว่างในความมืด เมืองแห่งความเคลื่อนไหว เมืองท่องเที่ยว  ในขณะเดียวกันเหมืองร้างในอารมณ์ความรู้สึกเงียบงันวังเวง เรื่องราวชีวิตจริงในอดีตหายไป ณ ปัจจุบันเหลือเพียงความรู้สึกความทรงจำของผู้คนและมีเรื่องเล่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น

08เหมืองร้าง1

เหมืองร้าง 1 เส้นสีสันกำหนดให้ดูร้างและแห้งแล้ง มีสีสดใสอยู่เพียงนิด เหมือนบอกถึงอดีตที่สดใสและถูกกลืนหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าเงียบงัน 

09เหมืองร้าง2

เหมืองร้าง 2 กลับเล่าเรื่องที่ตรงกันข้าม เคยมีความงามสดใสและเรื่องราวลึกๆ ให้พินิจ

ภูเก็ตในมุมของสีและความรู้สึก

10ภูเก็ตสีสัน1

ภูเก็ต 1 ในความมืดที่มองเห็นภูเก็ต มุมมืดๆของภูเก็ต 

11ภูเก็ตสีสัน2

ในขณะที่ ภูเก็ต 2 ค่อยๆ คลี่คลาย มีความสุกสว่าง

12ภูเก็ตสีสัน3

ภูเก็ต 3 ราวกับภูเก็ตในยามเช้า รับแสงอรุณไออุ่นให้ชื่นชม

13ภูเก็ตสีสัน4

และภูเก็ต 4 เป็นวิถีชีวิตสีสันที่สุกใสและเคลื่อนไหวของภูเก็ตสีสันสนุก

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ และชวนฉงนให้ชื่นชมยิ่ง  สำหรับสายตามุมมองของศิลปินแล้ว เรื่องราวของเกาะ หรือสถานที่ใดใดก็ตามที่เมื่อใจสัมผัสรับรู้รสแล้ว ย่อมจะสามารถนำเสนอเรื่องราวเป็นชิ้นงานศิลปะได้อย่างมีอรรถรสเสมอ


ISLANDSCAPE งานทิวทัศน์ชวนยลทั้งเกาะภูเก็ตและเกาะพิทักษ์ ในสายตาของปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ คนมีเกาะที่เกาะกินอยู่ในหัวใจ ได้สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคฝีมือและสื่อใจ เป็นงานกึ่งนามธรรมให้ชื่นชม ท้าทายให้เกิดความคิดความรู้สึก ใฝ่หามุมมองให้ไปชื่นชมภูเก็ตและเกาะพิทักษ์ ให้ได้สัมผัสเกาะกินอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเป็นอันมากยิ่งนัก


ISLANDSCAPE
  ของปราโมทย์  แสงพลสิทธิ์  แสดงอยู่ที่ เซรินเดีย แกลลอรี่ เจริญกรุง 33 สี่พระยา ใกล้สถานทูตฝรั่งเศส  จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560