วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่บริเวณท้องสนามหลวง วันสุดท้ายอย่างเนืองแน่น

ตามที่รัฐบาลไทยร่วมกับสาธารณรัฐอินเดีย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและ พระโมคคัลลานะ จากอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทยนั้น

ล่าสุดวันนี้ (3 มี.ค.67) พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ต่างเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นวันสุดท้ายอย่างเนืองแน่น

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

 

โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน 3 จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ดังนี้

  • ภาคเหนือ

วันที่ 5-8 มี.ค.นี้ เวลา 09.00–20.00 น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 10-13 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี

  • ภาคใต้

วันที่ 15 -18 มี.ค.เวลา 09.00–20.00 น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

โดยในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. จังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจัดเป็นขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนช่างฟ้อนพื้นเมือง ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี ขบวนรถบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ ข้าราชการ จิตอาสา ศาสนิกสัมพันธ์ และศาสนิกชน เคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างค้ำมายังหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานบนหอคำหลวง

 

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

จากนั้นในวันที่ 5 –8 มีนาคม 2567 จะเปิดให้ศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ โดยจะทำการเปิดรับบัตรคิวรอบเช้าเวลา 08.00 น. จำนวนไม่เกิน 3,000 คน และรอบบ่าย เวลา 12.00 น. จำนวนไม่เกิน 3,000 คน ณ บริเวณเต็นท์ลงทะเบียนวงเวียนราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และในทุกๆ ช่วงเย็นเวลา 18.00 – 19.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งจะหยุดพักไม่อนุญาตให้ขึ้นสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ บนหอคำหลวง แต่สามารถไหว้สักการะ รอบๆ หอคำหลวงได้ และจะปิดการเข้าสักการะในเวลา 21.00 น.

 

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ “การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของศาสนิกชนชาวไทยทั่วโลก ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนา บริเวณอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยแบ่งเป็นส่วนการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ ณ เมืองปิปราห์วา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต วัดสระเกศ และข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทยอีกด้วย

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

วันสุดท้ายเนืองแน่น ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ - พระอรหันตธาตุ

 

ภาพ วันชัย ไกรศรขจิต (Wanchai Kraisornkhajit)