ส.บอลไทย แจ้ง สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประกาศลาออก ไทม์ไลน์กำหนดวันเลือกตั้งใหม่

ส.บอลไทย แจ้ง สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประกาศลาออก ไทม์ไลน์กำหนดวันเลือกตั้งใหม่

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศเรื่องกำหนดวันเวลา และสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม ขณะที่ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกฯคนปัจจุบัน ได้แจ้งวันลาออกล่าสุดแล้ว

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศเรื่องกำหนดวันเวลา และสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการออกมาแล้ว ขณะที่ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกฯคนปัจจุบัน จะลาออกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับรายละเอียดการกำหนัดวันเลือกตั้ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คนใหม่ รวมถึง อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ เนื่องจากนายกสมาคมฯ (พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง) จะลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 น. 

ซึ่งจะทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วย สภากรรมการ จึงได้มีมติในการประชุม กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จการ โดยกำหนดให้ใช้ชั้น 2 ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน) เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้ง

เนื่องจากองค์คณะตุลาการจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 10 มีนาคม 2567 จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาวินัยมารยาทตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ดังนั้น สภากรรมการ จึงมีมติให้เลือกตั้งองค์คณะตุลาการไปในคราวเดียวกัน เพื่อมิให้สโมสรสมาชิกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสองคราว โดยกำหนดให้องค์คณะตุลาการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้าทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สามารถดำเนินการได้ โดยจัดส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งมายังอีเมล [email protected] ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น. จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

 

ส.บอลไทย แจ้ง สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประกาศลาออก ไทม์ไลน์กำหนดวันเลือกตั้งใหม่

 

ส.บอลไทย แจ้ง สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประกาศลาออก ไทม์ไลน์กำหนดวันเลือกตั้งใหม่