วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

ภาพชุด วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช (13 ตุลาคม 2566) คณะผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชและประชาชน ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีที่ 7 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ภาพ ศุกร์ภมร เฮงประภากร (Sukpamorn Hengprapakorn)

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที