3 วิธีจัด ‘โต๊ะหมู่ถวายพระพร’ เนื่องใน ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10’ 28 กรกฎาคม

3 วิธีจัด ‘โต๊ะหมู่ถวายพระพร’ เนื่องใน ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10’ 28 กรกฎาคม

เปิดวิธีจัด "โต๊ะหมู่ถวายพระพร" เนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10" ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นี้ โดยสามารถจัดได้ 3 แบบ ได้แก่ โต๊ะหมู่ 5, โต๊ะหมู่ 7, โต๊ะหมู่ 9 พร้อมเช็กรายละเอียดอื่นๆ ต้องรู้ได้ที่นี่!

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 พสกนิกรชาวไทยและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างร่วมถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีพร้อมการจัดป้ายและโต๊ะหมู่ถวายพระพรตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการต่างๆ 

ในการนี้ รัฐบาลได้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายพระพรอย่างถูกต้อง โดยประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

โดยวิธีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายพระพรเนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10" มีขั้นตอนดังนี้

  • ตั้งโต๊ะหมู่ได้ 3 แบบ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10

นำโต๊ะหมู่ 5 หรือโต๊ะหมู่ 7 หรือโต๊ะหมู่ 9 มาวางจัดในพื้นที่ที่ต้องการ จากนั้นนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประดิษฐานไว้ที่โต๊ะตัวบนสุดของชุดโต๊ะหมู่ (หรือแขวนกับผนังในตำแหน่งเหนือโต๊ะนั้นก็ได้) 

3 วิธีจัด ‘โต๊ะหมู่ถวายพระพร’ เนื่องใน ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10’ 28 กรกฎาคม   ภาพวิธีตั้งโต๊ะหมู่ 3 แบบ จาก : Phralan.in.th

โดยขอยกตัวอย่างบางรูปแบบ เช่น โต๊ะหมู่ 7 ประกอบด้วย กระถางธูป 1 กระถาง, เชิงเทียน 5 คู่, พานดอกไม้ 5, แจกัน 2 คู่, เชิงเทียน 10 อัน ซึ่งเครื่องประกอบการจัดโต๊ะหมู่แต่ละอย่างมีความหมายแฝงอันเป็นมงคล ดังนี้
- กระถางธูป 1 กระถาง หมายถึง เอกกัคคตา คือ จิตเป็นหนึ่งเดียว หรือบริสุทธ์ หรืออุเบกขา
- เชิงเทียน 5 คู่ หมายถึง อายตนภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ 
- พานดอกไม้ 5 พาน หมายถึง ขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
- แจกันดอกไม้ 2 คู่ หมายถึง อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
- เชิงเทียน 10 อัน (5 คู่) หมายถึง ทศบารมี 10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา

  • ธงชาติไทย และ ธงอักษร ว.ป.ร.

เตรียมธงสองผืน คือ ธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมเสาธงและฐานวาง ตั้งธงไว้ขนาบข้างของโต๊ะหมู่บูชา โดยเมื่อหันหน้าเข้าโต๊ะหมู่ ด้านซ้ายตั้งธงชาติไทย และด้านขวาตั้งธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.

  • เครื่องราชสักการะต้องมี พานพุ่ม, กระทงดอกไม้, ธูปเทียนแพ

ประกอบไปด้วย พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และอาจเพิ่มพานดอกไม้สำหรับประดับด้วยก็ได้ สำหรับพานพุ่มทั้งสองให้วางบนโต๊ะคู่ขนาบข้าง ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าโต๊ะที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพานพุ่มทองวางไว้โต๊ะฝั่งซ้าย และพานพุ่มเงินวางไว้โต๊ะฝั่งขวา ส่วนพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพวางไว้ที่โต๊ะตัวกลางของชุดโต๊ะหมู่

3 วิธีจัด ‘โต๊ะหมู่ถวายพระพร’ เนื่องใน ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10’ 28 กรกฎาคม

  • ประดับผ้าสีม่วงและสีขาว

หลังจากจัดชุดโต๊ะหมู่และธงต่างๆ เสร็จแล้ว ให้เตรียมผืนผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

  • จัดจุดวางสมุดลงนาม "ถวายพระพร"

จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ปากกา และสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในบริเวณเดียวกันกับจุดที่จัดโต๊ะหมู่ด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

3 วิธีจัด ‘โต๊ะหมู่ถวายพระพร’ เนื่องใน ‘วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10’ 28 กรกฎาคม    ภาพวิธีตั้งโต๊ะหมู่ 3 แบบ จาก : Phralan.in.th

  • เปิดลิสต์ 6 กิจกรรมรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

1. การจัดพิธีทางศาสนา

ดำเนินการจัด "พิธีเจริญพระพุทธมนต์" และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566 โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง พระสงฆ์ 172 รูป มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม และในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตพิจารณาการจัดพิธีตามเหมาะสม ในขณะที่ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566 

2. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

ถัดมาเป็นการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566 เวลา 07.45 น. โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะได้เชิญชวนหน่วยงานของรัฐจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน กำหนดระหว่างวันที่ 20-28 ก.ค. 2566 

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร

จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566 เวลา 18.00 น. และเวลา 19.19 น. ตามลำดับ โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม และในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

4. พิธีเชิญเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพร

จัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 2566 เวลา 08.00 น. โดยกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย และขอพระราชทานผู้แทนออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม

5. สารสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ

จัดทำสารสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ในนามคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเผยแพร่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

6. กิจกรรมจิตอาสาและสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือน ก.ค. 2566 ตามความเหมาะสม โดยประสานงานกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------

อ้างอิง: RoyalofficePhralan.in.th, DOE.go.th